Nyheter

By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) leverte denne uken en omfattende evaluering av Kulturminnefondet. Instituttet slår fast at Kulturminnefondets resultater er så gode, at de ser ingen grunn til å foreslå forandringer hverken i organisering eller plassering.

Les mer

Mange eig eit kulturminne i ein tettstad eller by, utan å vera klar over det. Da manglar også ofte kunnskap om at det er mogleg å søke Kulturminnefondet om økonomisk støtte til restaurering.

Les mer

Norsk Kulturminnefond og Kulturvernforbundet inviterer mottakere av Kulturminnefondets tilskudd til å være med og markere Kulturminnedagene 10. – 18. september, 2016.

Les mer

På tre år har søknadsmengden til Kulturminnefondet doblet seg, og innen fristen 1. november 2015 kom det inn 902 søknader om i alt 229 millioner kroner, fra hele landet. Over 70 millioner deles ut til 451 prosjekter i 2016.

Les mer

156 prosjekter med søknadsbeløp under 100.000 kroner har nå fått innvilget støtte, og arbeidet med å sette i stand disse kulturminnene kan starte.

Les mer

Mandag 8. og tirsdag 9. februar ble Riksantikvarens Utviklingsnett arrangert på Røros i samarbeid med Kulturminnefondet.

Les mer

Ved søknadsfristen 1 november 2015 fikk vi 899 søknader. Det ble totalt søkt ca 220 millioner kroner.

Les mer

Fra 12. til 14. januar inviterte Varanger Museum til befaring i Vadsø-området og et åpent møte om økonomiske tilskuddsmidler.

Les mer

X

Del dette med en venn