Nyheter

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av landets verneverdige kulturminner.

Les mer

På Rennesøy i Rogaland, i et nydelig kulturmiljøfredet landskap, ligger Klostergarden tett inntil Utstein kloster. Her har eierne nå satt i stand et sjøhus, til glede for lokalsamfunnet, tilreisende og seg selv.

Les mer

Tirsdag 3. april sendte vi live på Facebook der Einar Engen svarte på spørsmål på direkten. Nå kan du se videoen her.

Les mer

I midten av mars hadde styret i Kulturminnefondet sitt tildelingsmøte, og det er nå klart hvilke prosjekter som i år får støtte.

Les mer

I 15 år har Kulturminnefondet støttet bevaring av kulturminneprosjekter. For noen er 15 år et helt liv.

Les mer

Onsdag ble Ola Elvestuen utnevnt som ny statsråd i Klima-og miljødepartementet.

Les mer

I 2018 er det 15 år siden Kulturminnefondet ble opprettet. Det viktigste vi har lært i disse årene er hvor avgjørende det er å la vern og bruk gå hånd i hånd.

Les mer

Private eiere av verneverdige kulturminner har søkt Kulturminnefondet om 325 millioner kroner i støtte til sine kulturminner i 2018.

Les mer

Kulturminnefondets lokaler ligger i den ærverdige Leighgården på Røros. Denne uka kom bygningens våpenskjold opp igjen, etter en runde med restaurering.

Les mer

Hjelp oss å fylle opp kalenderen!

Les mer

X

Del dette med en venn