For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Kulturminnefondet er ei viktig kraft i kulturminnevernet i Noreg. Auk den årlege tildelinga til 200 millionar kroner, skriv Ole Aastad Bråten, direktør ved Valdresmusea.

Stortingsrepresentant Guri Melby: Kulturminnefondet er en viktig bærebjelke i kulturminnearbeidet i Norge.

Kulturminnefondet. Om oss. Foto: Tom Gustavsen

Kulturminnefondet søker etter kommunikasjonsrådgiver. Søknadsfrist er 23. februar 2020.

Kulturminnefondet. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Kulturminnefondet søker etter saksbehandler. Søknadsfrist er 23. februar 2020.

Kulturminnefondet delte i fjor ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. Et av prosjektene som har fått støtte i Troms er et grisefjøs fra 1952 på Ytter-Aun i Harstad.

Kulturminnefondet ber om nominasjonar til sitt formidlingsstipend for 2020. Stipendet på 50.000 kroner skal nyttast til reiser og foredragsverksemd for å formidla erfaringar frå innsats i praktisk kulturminnevern.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn