Vi hjelper private eiere å bevare sine kulturminner

Aktuelt

Nyheter fra Kulturminnefondet

Nytt styremedlem i Kulturminnefondet

Klima-og miljødepartementet har utnevnt Atle Hamar som styremedlem i Kulturminnefondet.

Les mer
Kulturminnefondet. Om oss. Foto: Tom Gustavsen

Vi søker administrativ medarbeider – Traineeprogrammet i staten

Gjennom traineeprogrammet i staten søker Kulturminnefondet etter administrativ medarbeider. Søknadsfrist er 1. november 2020.

Les mer

Vi planlegger høstens kulturmiljøprater

Kulturminnefondet ønsker innspill til hvilke gjester vi kan invitere til høstens "Kulturmiljøprat".

Les mer

Nasjonal utmerkelse til Boen gård

Boen Gård i Agder mottar Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid. Gården er en staselig lystgård med historie tilbake til 1520.

Les mer

Hans Olav Brenner mottar formidlingsstipend

Kulturminnefondets nasjonale formidlingsstipend 2020 går til Hans Olav Brenner for hans innsats for å bevare og åpne prestegården i Snertingdal for publikum.

Les mer