Vi hjelper private eiere å bevare sine kulturminner

Aktuelt

Nyheter fra Kulturminnefondet

Kulturminner får stor oppmerksomhet i Vestland fylke

Vestland fylke, tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane fylke, har gode tradisjoner når det gjelder bevaring av kulturminner.

Les mer

Banner til ditt prosjekt

Få et banner som viser at du har fått støtte fra Kulturminnefondet!

Les mer

Kulturminnefondet hjelper private eiere av kulturminner i Innlandet

Så langt i 2020 har Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på mer enn 12 millioner kroner til kulturminner i Innlandet.

Les mer

Ønsker du å invitere oss på digital befaring?

Kulturminnefondet tilbyr digital befaring for eiere som ønsker å søke oss om støtte.

Les mer

Kulturminnefondet lanserer støtte til veteranbiler

Neste år inkluderer Kulturminnefondet rullende kulturminner som veteranbiler og -busser i sin tilskuddsordning, til jubel fra Kulturvernforbundet.

Les mer