Vi hjelper private eiere å bevare sine kulturminner

Aktuelt

Nyheter fra Kulturminnefondet

Båtbyggerlærling Ella Mørtsell på kurs i vindusrestaurering. (Foto: Bård Gundersen)

Vi søker kandidater til håndverksstipend

Nå kan du nominere din kandidat til Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend 2021.

Les mer

Stor støtte til landemerket Ytre Fure

Kulturminnefondet støtter istandsetting av våningshuset på gården Ytre Fure fra 1914. En halv million kroner skal brukes på skifertaket på den veiløse gården.

Les mer

Statsråd Rotevatn gjestet Røros

Det var rekordstor politisk deltakelse fra Klima- og miljødepartementet da statsråd Sveinung Rotevatn besøkte Røros den 15. juli.

Les mer

Partnarar tek eit skippertak

Førstehjelp for kystkulturminna: I samarbeidsprosjektet «Skippertaket» går handverkarar saman om å redde eit truga kulturminne. Dei hjelper eigarane til å kome i gang – og kome vidare – med å setje kulturminnet i stand.

Les mer

Kulturminnefondet støtter Nordstrandhuset

Kulturminnefondets rammer økes med 16 millioner kroner i revidert statsbudsjett. Med det reverseres kuttet som ble gjort i statsbudsjettet for 2021.

Les mer