Vi hjelper private eiere å bevare sine kulturminner

Kulturminnefondets nasjonale utmerkelse for godt bevaringsarbeid til Hesthamar Skrivargard

Hesthamar Skrivargard er en av de eldste og mest autentiske 1700-tallshus i Norge. Huset har stor kulturminneverdi da det er få bygninger som representerer embetsmannskulturen i Hardanger.

Les mer

Nordmørslån på Frei får kulturminnekroner

Nordmørslånet på Sanden er et kulturminne som står på Rensvikgården. For at bygget skal kunne bevares og brukes, må den settes i stand og til det har styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd til arbeidet på kroner 350 000.

Les mer

Kulturminnepenger til bygårder i Oslo

To bygårder i Oslo, Oscars gate 33 A og B får tilskudd fra Kulturminnefondet for å settes i stand, og med det bevares de for fremtiden.

Les mer

En halv million kulturminnekroner til bygård i Oslo – Er en viktig del av kulturmiljøet

Kulturminnet fra 1890 er en klassisk murgård i Oslo og er viktig del av kulturmiljøet i gata. Bygården har to oppganger over fem etasjer, til sammen 14 leiligheter. Bygården huser også butikker. Fasaden trenger å istandsettes, og sameiet ønsker å få bygget til å fremstå slik det opprinnelig var....

Les mer

250 000 kroner i tilskudd til tomt hus i Ørsdalen

Kulturminnet det er snakk om ligger i Vasshus som er en liten jordbruksbygd ved Ørsdalsvatnet, Ørsdalen i Bjerkreim kommune. Garden Vassbø har behov for å ta i bruk det eldste bolighuset på gården til bruk for neste generasjon.

Les mer