Vi hjelper private eiere å bevare sine kulturminner

Aktuelt

Nyheter fra Kulturminnefondet

Kulturminnefondet har støttet private eiere med 1 milliard

Siden oppstarten i 2003 har Kulturminnefondet tildelt 1 milliard kroner til istandsetting av kulturminner. Den totale samfunnsnytten utgjør 3,5 milliarder kroner til bevaringsarbeid.

Les mer

Søk om tilskudd til fagseminar

Kulturminnefondet fortsetter ordningen med støtte til fagseminar og kurs. Målet er større forståelse av bevaring av kulturminner og kulturmiljø særlig med vekt på bærekraft, gjenbruk, ny bruk og tradisjonshåndverk.

Les mer
Hutifeldtbrygga

Redder Huitfeldtbrygga

Styret i Kulturminnefondet har i et ekstraordinært styremøte bevilget Kr 490.000 til restaureringen av Huitfeldtbrygga i Trondheim.

Les mer
Hanna Geiran

Gjenbruk er framtida

Vi har mye å hente på å oppgradere de bygningene vi allerede har, skriver riksantikvar Hanna Geiran.

Les mer

Søk om tilskudd til sikring

Kulturminnefondet gir støtte til eiere som sikrer sine kulturminner mot videre forfall. Sikring gir eiere bedre tid til å planlegge senere istandsetting.

Les mer