For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Kulturminnefondet delte i fjor ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden.

Jos Kögeler fikk Tromsø kommunes kulturvernpris for arbeidet med å restaurere «Nilssens aviskiosk» fra 1924 til opprinnelig utseende.

Ansatte og styret i Kulturminnefondet takker for det gode samarbeidet i 2019 og ser frem til mange gode prosjekter og søknader i 2020!

Stort tilskudd fra Kulturminnefondet gikk til en iherdig dugnadsgjeng som arbeider med å berge væreierboligen Langsaasgården i Sund.

Kulturminnefondets nasjonale plakett blir hengende ved inngangen til Borgengården i Skien, som heder til det omfattende arbeidet med å sette villaen i stand og åpne bygningen for allmennheten.

Dampskipsbrygga i Lødningen. Foto: Gunnhild Ryen/Kulturminnefondet

På slutten av 1800-tallet var Lødningen et knutepunkt for fiskenæringen. Dampskipsbrygga, den eneste anlegget som står igjen, mottar 600.000 kroner fra Kulturminnefondet for å tilbakeføres til slik den var i sin storhetstid.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn