Vi hjelper private eiere å bevare sine kulturminner

300 000 kroner til Absalon-Huset på Hjelle

Eierne av huset skal sette det i stand, slik at det kan huse ny spennende bruk.

Les mer

Tilskudd til fly

Flyet det er snakk om er i Lillestrøm og er en LN-MAX, De Havilland DH.82 Tiger Moth med en spennende og lang historie knyttet til både krig og sivil luftfart.

Les mer

En million til rehabilitering av Høyland rådhus

Høyland rådhus er fra 1961 og var rådhus for storkommunen Sandnes i perioden 1965–2018 etter kommunesammenslåing. Nå skal bygget settes i stand og til dette arbeidet har styret i Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på 1 000 000 kroner.

Les mer
Håndverker Arne Vassenden arbeider her med neverflakene som skal brukes i taktekkingen av Jedlaløo. (Foto: Kulturminnefondet)

Dugnadssatsen øker

Fra 1.juni 2022 er dugnadssatsen på 350 kroner per time. Den nye satsen gjelder søknader som sendes etter 1.juni.

Les mer

Aktiv bruk av Berg Kirkestue

Da presten flyttet ut, tok Foreningen Berg Kirkestue affære. I stedet for at bygget bare sto og forfalt, restaurerte de det og skapte nytt liv og ny virksomhet i bygget. I dag er det mange som vil leie det.

Les mer