Nyheter

Over 800 søknader har komme inn til Kulturminnefondet hittil i år. Av dei er det gjort 385 tildelinger til private eigarar av kulturminne. Sjå lista her.

Les mer

Juni 2019 fattet styret i Kulturminnefondet et viktig vedtak for stedet. Hytta som har stått gjemt og forfalt skal nå settes i stand og gjøres tilgjengelig for allmennheten. Til dette har eierne fått et tilsagn om tilskudd på hele 634 000.

Les mer

Nå kan du nominere din kandidat til Kulturminnefondets nasjonale handverksstipend.

Les mer

Edel Aas og Terje Marstein i Vågå er tildelt Kulturminnefondets nasjonale formidlingsstipend for 2019.

Les mer

Kulturminnefondet søker etter assisterende direktør. Søknadsfrist er 1. juli 2019.

Les mer

Kulturminnefondet har utviklet et nytt elektronisk søknadssenter, som skal gjøre det bedre, tryggere og enklere for deg som søker.

Les mer

Den lokale Fortidsminneforeningen inviterte Kulturminnefondet og Stiftelsen Norsk kulturarv til kulturminnefagleg rundreise på Jæren.

Les mer

Gleden var stor da direktør ved Kulturminnefondet ga Anne Kristin Fosli, eier av Søndre Vik Gård tilsagnet på kroner 350 000,- for å redde låven på gården. Tilsagnet var Kulturminnefondets nr. 5000 i rekken.

Les mer

Kulturminnefondet gjev støtte til kulturminne fortløpande gjennom året. No er 488 prosjekt ferdig behandla og 283 har blitt gjeve støtte.

Les mer

Det er tre gode grunner for å ta vare på landets kulturminner. I tillegg til ekte kjærlighet.

Les mer

X

Del dette med en venn