Nyheter

I 15 år har Kulturminnefondet støttet bevaring av kulturminneprosjekter. For noen er 15 år et helt liv.

Les mer

Onsdag ble Ola Elvestuen utnevnt som ny statsråd i Klima-og miljødepartementet.

Les mer

I 2018 er det 15 år siden Kulturminnefondet ble opprettet. Det viktigste vi har lært i disse årene er hvor avgjørende det er å la vern og bruk gå hånd i hånd.

Les mer

Private eiere av verneverdige kulturminner har søkt Kulturminnefondet om 325 millioner kroner i støtte til sine kulturminner i 2018.

Les mer

Kulturminnefondets lokaler ligger i den ærverdige Leighgården på Røros. Denne uka kom bygningens våpenskjold opp igjen, etter en runde med restaurering.

Les mer

Hjelp oss å fylle opp kalenderen!

Les mer

Kulturminnefondet støtter gjerne prosjekter som samfinansieres med andre tilskuddsordninger. Her finner du en oversikt over disse.

Les mer

Med Kulturminnefondets nyeste bok «Innblikk», gir fotograf Tom Gustavsen leserne visuelle historier fra seks av prosjektene Kulturminnefondet har støttet.

Les mer

Dette er konklusjonen i en stor samfunnsøkonomisk analyse som konsulentselskapet Menon Economics har utarbeidet. Undersøkelsen viser at samfunnsnytten som kan tilbakeføres til Kulturminnefondets virksomhet, er betydelig.

Les mer

I løpet av mars fikk 488 eiere tildelt støtte til tiltak på sitt kulturminne, etter ordinær søknadsfrist. I tillegg har Kulturminnefondet gitt tilskudd til 64 straks- og sikringstiltak, og 11 fag- og håndverksseminarer så langt i år. Listene finner du her.

Les mer

X

Del dette med en venn