Nyheter

Den lokale Fortidsminneforeningen inviterte Kulturminnefondet og Stiftelsen Norsk kulturarv til kulturminnefagleg rundreise på Jæren.

Les mer

Kulturminnefondet søker etter kommunikasjonsrådgiver. Søknadsfrist er 20. mai 2019.

Les mer

Gleden var stor da direktør ved Kulturminnefondet ga Anne Kristin Fosli, eier av Søndre Vik Gård tilsagnet på kroner 350 000,- for å redde låven på gården. Tilsagnet var Kulturminnefondets nr. 5000 i rekken.

Les mer

Kulturminnefondet gjev støtte til kulturminne fortløpande gjennom året. No er 488 prosjekt ferdig behandla og 283 har blitt gjeve støtte.

Les mer

Det er tre gode grunner for å ta vare på landets kulturminner. I tillegg til ekte kjærlighet.

Les mer

2019 er det første året der Kulturminnefondet behandler alle søknader fortløpende. Har du et kulturminne som sårt trenger litt støtte, kan du søke når som helst.

Les mer

I den lille bygda Sundal i Mauranger har Caroline Steine og Harald Andreassen planer om å gjenoppta tradisjonen med turisme i Sundal Gjestegiveri.

Les mer

Kulturminnefondet styrkes i den nye regjeringsplattformen. Dermed er framtida lys for enda flere private eiere av kulturminner.

Les mer

I sin 15 år lange historie er Kulturminnefondet så langt vi kjenner til, den eneste tilskuddsordningen i sitt slag i Europa. Vår viktigste erfaring i løpet av disse årene, er hvor avgjørende det er å la vern og bruk gå hånd i hånd, og at samarbeid med de private eierne er avgjørende for å redusere tapet av kulturminner.

Les mer

Berit Osmundsen fikk i 2018 Kulturminnefondets nasjonale håndverkstipend på kroner 50 000,- for hennes entusiastiske og engasjerende arbeid med formidling av tradisjonshåndverk. Stipendet har allerede skapt mye godt.

Les mer

X

Del dette med en venn