Nyheter

På handels- og landbruksmessen Dyrsku`n i Seljord den 15. september delte Kulturminnefondet ut sitt nasjonale håndverksstipend.

Les mer

I forbindelse med Kulturminnefondets 15-årsjubileum i år, arrangerer vi et innholdsrikt jubileumsseminar på Lunderflaen og Myhrer gård.

Les mer

I juli besøkte Kulturminnefondet, sammen med Norsk kulturarv, Kåfjord kommune i Troms, i håp om å bevare flere kulturminner her.

Les mer

Arbeidet med å gjøre det enklere for private eiere av verneverdige kulturminner å søke Kulturminnefondet om støtte, er høyt prioritert. Derfor innføres nå løpende søknadsfrist på alle støtteordninger.

Les mer

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av landets verneverdige kulturminner.

Les mer

På Rennesøy i Rogaland, i et nydelig kulturmiljøfredet landskap, ligger Klostergarden tett inntil Utstein kloster. Her har eierne nå satt i stand et sjøhus, til glede for lokalsamfunnet, tilreisende og seg selv.

Les mer

Tirsdag 3. april sendte vi live på Facebook der Einar Engen svarte på spørsmål på direkten. Nå kan du se videoen her.

Les mer

I midten av mars hadde styret i Kulturminnefondet sitt tildelingsmøte, og det er nå klart hvilke prosjekter som i år får støtte.

Les mer

I 15 år har Kulturminnefondet støttet bevaring av kulturminneprosjekter. For noen er 15 år et helt liv.

Les mer

Onsdag ble Ola Elvestuen utnevnt som ny statsråd i Klima-og miljødepartementet.

Les mer

X

Del dette med en venn