Ukategorisert

Kulturminnefondet fikk besøk fra Stortinget – Utløser stor samfunnsnytte

På fredag gjestet Arbeiderpartiet og Senterpartiets talspersoner på kulturmiljøfeltet Kulturminnefondet. Stortingsrepresentantene Mona Nilsen (Ap) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) mener det er tydelig at Kulturminnefondet utløser stor samfunnsnytte.

Formålet med besøket var å gjøre seg kjent med resultatene som oppnås gjennom Kulturminnefondets tilskuddsordning. Under besøket ga Kulturminnefondet en bred orientering av arbeidet som utføres over hele landet, og hvilke resultater som oppnås.

Besøk: Formålet med besøket var å gjøre seg kjent med resultatene som oppnås gjennom Kulturminnefondets tilskuddsordning. Foto: Hanna Thevik

Mona Nilsen og Åslaug Sem-Jacobsen mener at det er ingen tvil at Kulturminnefondets støtteordning gir ringvirkninger. Arbeid med kulturminner utløser stor samfunnsnytte.

– Jeg vet den er stor! Det er fint å se hvordan bruk av kulturminner og kulturmiljø også i etterkant av istandsetting fortsetter å skape positive ringvirkninger i samfunnet, sa Sem-Jacobsen. 

Hun poengterer at per krone det gis i støtte, gis det 3,5 kroner tilbake til samfunnet i form av aktivitet og innsats.

 

Perfekt beliggenhet og en enorm fagkompetanse

Beliggenheten til Kulturminnefondet på Røros er også helt perfekt, mener Sem-Jacobsen.

– Dette er jo kulturminnemekka! Kulturminnefondet har dessuten en enorm fagkompetanse. Vi liker også å se at statlige arbeidsplasser i distriktene plasseres utenfor Oslo. 

Direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen opplyser at det fokuseres på bevaring gjennom aktiv bruk, tilgjengelighet for publikum, og at det gis støtte til prosjekt med næringsformål.  

 

Samfunnsnytte: Arbeid med kulturminner utløser stor samfunnsnytte, sier Stortingsrepresentantene Mona Nilsen (Ap) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp). Foto: Hanna Thevik

Stor tro: Representantene har stor tro på at å sette i stand kulturminner og eksisterende byggmasse er det mest bærekraftig for fremtiden. Foto: Hanna Thevik

 

– Vi synes det er kjekt at Mona Nilsen og Åslaug Sem-Jacobsen kommer til Røros og til oss på Kulturminnefondet, sier Bjørgen. Det er flott å kunne vise frem hva pengene vi gir i støtte til private eiere og foreninger betyr. Både for bevaringen av kulturminner og kulturmiljø, men også for menneskene som eier de, og for samfunnet i rundt. 

Bærekraftig fremtid 

Kulturminnefondet bidrar til bærekraft og sirkulær økonomi. Det skapes også arbeidsplasser. Stortingsrepresentantene er ikke i tvil om hva som er den beste løsningen for tidene som kommer fremover.

Det handler også om å ta vare på de enormt viktige kulturminnene vi har og å bringe tradisjonene videre til de neste generasjonene, mener Mona Nilsen. 

– Vi har stor tro på at å sette i stand kulturminner og eksisterende byggmasse er det mest bærekraftig for fremtiden, sier stortingsrepresentantene.