Veiledning

Praktisk istandsetting

Kulturminnefondet har sammen med Landbruksdirektoratet, tidligere Statens landbruksforvaltning, utarbeidet informasjonsmateriell for de som skal søke om tilskudd fra Kulturminnefondet eller fra kommunenes SMIL-ordning. Resultatet av samarbeidet har blitt en rekke informasjonsark fordelt over ulike tema. Arkene kan åpnes på nett og de kan enkelt skrives ut. De vil bli jevnlig oppdatert , og flere informasjonsark vil komme til etterhvert som de produseres. Informasjonsarkene er lagret som PDF-filer.

Veiledningen gjelder både for Kulturminnefondet og for ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL. Siste produksjonsdato for hvert ark står oppført i venstre marg.

Vedlagte filer
# Filtype Filstørrelse Last ned
1 .pdf
2 .pdf 604,80 KB 3.2-Istandsetting-av-jordkjeller.pdf
3 .pdf
4 .pdf
5 .pdf
6 .pdf
7 .pdf