Ukategorisert

Aldershjemmet får 710 000 med Kulturminnefondet – et særpreget kulturmiljø med betydelig allmennytte

Aldershjemmet som eies av Eugene Hanssens stiftelse er fra 1927. Det er et enhetlig og særprega kulturmiljø som vitner om den frivillige og private innsatsen i oppbygginga av den norske velferdsstaten. Taket på aldershjemmet er i dårlig forfatning, og må derfor istandsettes. Kulturminnefondet støtter med midler.   

Kulturminnet er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Betydelig allmennytte 

Eugene Hanssens stiftelse ble grunnlagt i 1917 av daværende sogneprest i Gamle Aker Kirke som «De gamles venner». Det er en privat veldedig stiftelse som har som vedtektsfestet formål «å leie bort leiligheter og lokaler i sine eiendommer til eldre i alle samfunnsklasser og til institusjoner som arbeider til fordel for eldre».  

I tillegg til aldershjemsbygninga eier stiftelsen 15 mindre bolighus. Til sammen utgjør stiftelsens bygningsmasse et enhetlig og særprega kulturmiljø, som vitner om den frivillige og private innsatsen i oppbygginga av den norske velferdsstaten 

Kulturminnet var brukt som aldershjem fram til 2018, og det foreligger planer om å ta deler av det i bruk i sammenheng med nye boliger for demente som Oslo kommune planlegger å bygge på en naboeiendom.  

Det er veldig positivt at kulturminnet fortsatt skal brukes og komme allmenheten til gode, sier styreleder for Kulturminnefondet, Hanne Kristin Jakhelln.  

Skal få nytt skifertak 

Skifertekke og beslag er i dårlig forfatning og er modent for utskiftning. Dagens skifertekke er fra byggeåret ca 1927. Nytt skifertekke vil bli lagt tilsvarende som det opprinnelige. 

De leier også blant annet ut til helserelaterte offentlige og private foretak innenfor bl.a. eldreomsorg, demens og psykiatri.   

Dette skal 710 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskudd gis til omlegging av tak på Aldershjemsbygning fra 1927 i Eugene Hanssens småhjem i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Tiltakene omfatter å demontere dagens skifertak, skifte skada rupanel, legge ny undertaksduk, montere nye lekter, og legge nytt skifertak, og montere nye beslag, renner og nedløp i sink.