Hva skal du søke på?

Hus og anlegg
Faste kulturminner »

Du kan søke om støtte til faste kulturminner. Dette kan være alle typer bygninger, hager og parker, historiske veier og andre fysiske anlegg som for eksempel steingjerder.

Sikringstiltak
Sikringstiltak »

Du kan søke om støtte til kulturminner som har skader og umiddelbart behov for sikring mot videre forfall.

Fartøy og båter
Fartøy og båter »

Du kan søke om støtte til fartøy og båter.

Fagseminar
Fagseminar »

Du kan søke om støtte til kurs, konferanser og fagseminar. Vi prioriterer innhold om bærekraft, gjenbruk, ny bruk og tradisjonshåndverk.

Rullende og bevegelige kulturminner
Rullende og bevegelige kulturminner »

Du kan søke om støtte til alle typer rullende og bevegelige kulturminner. Dette kan være både motoriserte og ikke-motoriserte farkoster, som personbiler, busser, traktorer, sleder, karjoler og fly.

Formidling
Formidling »

Du kan søke om støtte til formidling av kulturminner. For eksempel kan dette være produksjon av filmer, bøker, utstillinger eller andre formidlingstiltak.
Vi prioriterer formidlingstiltak til prosjekter som tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet til istandsetting.