Vi hjelper private eiere å bevare sine kulturminner

«Svetter`n» fikk 400 000 kulturminnekroner

Den 8.juni var assisterende dirktør Pia Wigtil og styremedlem Kjetil Reinskou i Nordre Aker med den gode nyheten.

Les mer

Verkstedhallen fikk en million kulturminnekroner og skal gi Carl Berner et skikkelig løft

Den 8.juni var assisterende dirktør Pia Wigtil og styremedlem Kjetil Reinskou på stedet med den gode nyheten.

Les mer

Kulturminnefondets nasjonale utmerkelse for godt bevaringsarbeid til Hesthamar Skrivargard

Hesthamar Skrivargard er en av de eldste og mest autentiske 1700-tallshus i Norge. Huset har stor kulturminneverdi da det er få bygninger som representerer embetsmannskulturen i Hardanger.

Les mer

Nordmørslån på Frei får kulturminnekroner

Nordmørslånet på Sanden er et kulturminne som står på Rensvikgården. For at bygget skal kunne bevares og brukes, må den settes i stand og til det har styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd til arbeidet på kroner 350 000.

Les mer

Kulturminnepenger til bygårder i Oslo

To bygårder i Oslo, Oscars gate 33 A og B får tilskudd fra Kulturminnefondet for å settes i stand, og med det bevares de for fremtiden.

Les mer