Vi hjelper private eiere å bevare sine kulturminner

100 000 kulturminnekroner til gammel landhandel på Imsroa i Stor-Elvdal

Den gamle Storelvedalens Forbrugsforening er et imponerende bygg med en lang og strek historisk tilknytning til den lokale handelsvirksomheten i området.

Les mer

147 000 kroner fra Kulturminnefondet skal sikre gammelt tømmerfløtingsanlegg i Rendalen

Brygga i Åsheim benyttes av både fiskere, båtfolk og badegjester, men er i ferd med å rase ut i sjøen, og er i dag svært dårlig sikret. Nå vil Handelstedet Aasheims Venner gjenoppbygge kulturmiljøet og gjøre stedet tilgjengelig for alle.

Les mer

200 000 kulturminnekroner skal sikre bruk av Sjøhuset Vatna

Sjøhuset Vatna er i Valevåg, Sveio kommune og skal nå settes i stand.

Les mer

Får 250 000 kroner til å restaurere pipa – et viktig landemerke på Grünerløkka

Pipa ruver høyt over bakkenivå, og er synlig for alle som går forbi. Den står på det industrielle kulturminnet Håndverkergården på Grünerløkka og er en viktig del av områdets identitet.

Les mer

300 000 kulturminnekroner til Villa Heggedal

Villa Heggedal er en bolig fra omkring 1900 på Grorud i Oslo. Den er en viktig del av kulturmiljøet på stedet. Nå trengs det ny maling og skifertaket må legges om. Styret i Kulturminnefondet ønsker å hjelpe til med et tilskudd på 300 000 til arbeidet.

Les mer