Kulturminnefondet er en støtteordning for private eiere av ulike typer kulturminner. Vi skal bidra til å styrke arbeidet med å bevare disse. Et mangfold av kulturminner og kulturmiljø gir oss et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
Søk om støtte til ditt prosjekt i dag!
Nyheter

Til inspirasjon