Vi hjelper private eiere å bevare sine kulturminner

Et hotell helt for seg selv

Nå går drømmen i oppfyllelse for Anne Kirsti Melhus. Endelig står Villa Breen klar til å ta imot gjester og bookingen er i full gang. Det er spennende tider.

Les mer

Tildeling til Olsen kafe på Tolga

Forretningslokalet ble bygget i 1920, med tilbygg fra 1930. Olsen kafe er et hus i Tolga sentrum, bygd 1920. Gjennom hundre år har det vært brukt til ulike ting. Bakeri, kafe, dagligvare og forskjellige utsalg. I tillegg til leilighet i 2. etasje. Nåværende eier, Olsen Kafe AS...

Les mer

Familieprosjektet på Ringsøya berger viktig kystkultur

Ringsøya var opprinnelig et fiskevær sør for Smøla, hvor bygningene ble oppført rundt midten av 1800-tallet. I dag finnes det 24 bygninger på øya, som blant annet naust, kaier, fiskerhus, skole, landhandleri, fjøs, bakerhus og bolighus. Eiendommen har vært i familiens eie gjennom flere generasjoner, og familien har gjennom...

Les mer

900 000 kulturminnekroner til Vaterland bevaringssenter i Fredrikstad

Fabrikklokalene er et gammelt industribygg i tegl, som ble bygget i 1899 og fungerte som eddiksyrefabrikk. Nå huser stedet en fotograf, en glassblåser, et kommunikasjonsbyrå og en smed under navnet Vaterland bevaringssenter og eies av fire søsken.

Les mer

400 000 kulturminnekroner til Trelasten i Kvalvåg

Trelasten ble bygget i 1906, og er på 3 etasjer, hver på 400 kvadratmeter. Eierne, Kvalvåg Havn AS har spennende planer for ny bruk av trelasten, samtidig som kulturminnet bevares. Men, først må stedet settes i stand.

Les mer