Ukategorisert

Funkisvilla i Oslo får 200 000 kroner fra Kulturminnefondet

Kulturminnet på Smestad i Oslo fremstår i dag som et godt bevart eksempel på en funkisvilla fra 1930-tallet, og er i bruk som en tomannsbolig. Men taket er i dårlig forfatning og må derfor skiftes og pipa må istandsettes, slik at villaen fortsatt kan bevares og brukes av de to familiene som bor der.

Kulturminnefondet bidrar med midler og de får 200 000 kroner i tilskudd til arbeidet.  

Opprinnelig generasjonsbolig

Boligen er oppført i 1938 med et tilbygg fra 1976 og er listeført på Byantikvarens gule liste. Huset ble opprinnelig tegnet som en generasjonsbolig med to boligenheter og fungert som dette siden byggeåret og frem til i dag. 

Hovedfasadene er bevart i sin originale stand, med typiske karakteristiske trekk for funkisstilen som hjørnevinduer, gjærede hjørner på trekledning, stor buet terrasse på bakkeplan. 

Vil sikre de kulturhistoriske verdiene 

Huset ble solgt i mai 2023 og de nye eierne, familiene Hagelsteen og Stavelin, ønsker å å bruke huset slik det har vært brukt før og at det også i fremtiden vil fungere som bolig for to familier. 

–Det er ønskelig å istandsette huset slik at det kan møte behovene til to moderne familier og samtidig sikre bevaringen av de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene, skriver de to familiene i søknaden til Kulturminnefondet.  

Styreleder i Kulturminnefondet, Hanne Kristin Jakhelln, tilføyer at de planlagte tiltakene er planlagt gjennomført på en god måte.  

 – Det er lagt vekt på å bevare kulturminnets særpreg og dets bidrag til det omkringliggende kulturmiljøet, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet. 

Dette skal 200 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

De tildelte 200 000 kronene går til utskifting av tak, renner og nedløp, samt istandsetting av pipen over taket på denne vertikaldelte tomannsboligen i Holmenveien 66, Oslo. 

Foto: Privat, fra søknaden til Kulturminnefondet