Ukategorisert

Boligen i empirestil får 205 000 – en viktig del av Langesund sentrums identitet

Boligen i empirestil er fra rundt 1780 og trenger istandsetting grunnet råte og fukt. Kulturminnefondet har gleden av å bidra med inntil kr 205 000 til arbeidet når det blant annet skal monteres ny kledning slik at den blir lik den tidligere barokkstilen. 

Synlig for alle 

Eiendommen består i dag av et hovedhus og mindre hus og er godt eksponert fra gata. Deler av boligen er også synlig fra sjøen. Kulturminnet er derfor viktig å bevare for Langesund sentrums identitet. 

Eierne har et genuint ønske om å ivareta eiendommen sin, og utbedre bygningsmassen i form av uheldige utskiftninger som er gjort over tid.  

 Det er positivt at kulturminnet tas vare på, og at restaurering gjøres med hensyn til kulturmiljø og byggeskikk i området, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.  

Dette går 205 000 kroner fra Kulturminnefondet til: 

Tilskudd gis til demontering av kledning mot vest, syd og øst. Videre gis det tilskudd til isolering, vindtetting og montering av ny kledning med barokk profil tilsvarende opprinnelig.