Ukategorisert

Bygård i Gamle Oslo får 350 000 kroner fra Kulturminnefondet – tiltakene vil bidra til å bevare bygget for fremtida

Bygården i Kjølberggata 11 er fra siste kvartal av 1800-tallet i bydel Gamle Oslo. Bygården er oppført i en klassiserende stil og er del av et kulturmiljø hvor eldre murbygårder utgjør en viktig del. 

Nå må fasaden settes i stand, og ornamenter skal reetableres. Kulturminnefondet bidrar med støtte.  

Kulturhistorisk bygg 

Sameiet består av 12 seksjoner og består av hovedbygning med 10 seksjoner og en ombygd stall med to seksjoner. Fasaden er slitt og har behov for en oppgradering og en del arkitektoniske detaljer på fasaden er forfalt og det er et ønske om å reetablere disse. 

– Prosjektet har som mål å bevare og restaurere det kulturhistorisk verdifulle bygget, inkludert fasaden, bakgården og stallbygningen, skriver eier Magne Søsveen Eriksen i søknaden til Kulturminnefondet.  

Dette vil inkludere restaurering av originalt murverk, bytte av skadet treverk og gjenoppretting av historiske detaljer og tiltakene vil bidra til å bevare kulturminnet for framtida. 

Det er positivt at eierne ønsker å istandsette fasaden og rekonstruere trekninger og ornamenter. Kulturminnefondet vil gjerne bidra med tilskudd på inntil 350 000 kroner, sier styreleder i Kulturminnefondet, Hanne Kristin Jakhelln.  

Dette skal 350 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskudd gis til å sette i stand fasader på stallbygningen, mot bakgården og mot gate. Det gis også tilskudd til å rekonstruere trekninger og ornamenter. 

Foto: Privat, fra søknaden til Kulturminnefondet