Faste kulturminner

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:

 • Hus og anlegg
 • Hager og parker
 • Faste kulturminner i kulturlandskap

Les mer om Kulturminnefondet her. 

Se ofte stilte spørsmål.

Kulturminnefondet støtter normalt ikke:

 • Fredede kulturminner.
 • Fredede samiske kulturminner.
 • Kommunalt eide kulturminner
 • Sokneråd, kirker og inventar i kirker.
 • Kulturminner eid av trossamfunn.
 • Museum og andre institusjoner som mottar statlig driftsstøtte.
 • Undersøkelser der det er behov for tekniske utredninger, som årringsdateringer eller fargeundersøkelser.
 • Flytting av hus eller bygninger.
 • Ren kopiering av forfalne kulturminner, og oppsetting av disse, bortsett fra tilbakeføring av hageanlegg.
 • Løst inventar, som møbler eller bøker.
 • Den immaterielle kulturarven, som ivaretakelse av for eksempel musikk-, dans- eller mattradisjoner.
 • Tiltak som er ferdigstilt.


Se ellers
forskrift for Norsk Kulturminnefond