Ukategorisert

Prestegårdslåven i Froland skal bli en bærekraftig reisedestinasjon – får tilskudd fra Kulturminnefondet

Eier av kulturminnet Solveig Senum Kane skriver i søknaden til Kulturminnefondet at driftsbygningen ikke lenger er egnet til dyrehold eller annet på grunn av tilstanden. Bygget, som ligger i Froland er trolig fra tidlig 1900-tallet. Det er et stort uthus som er 25 meter lang og 10 meter bred i to etasjer. Det er store planer for bygget som først må settes i stand.

Styret i Kulturminnefondet har vedtatt å gi et tilskudd på inntil kroner 400 000 til arbeidet.  

Mangfoldig bruk 

“Vi ønsker å starte en bærekraftig reisedestinasjon med kafé/restaurant/utleie virksomhet i låven, med kjøkken og grovkjøkken til foredling og tilberedning av råvarer produsert på gården med utleiedel andre etasje.”, skriver eier i søknaden til Kulturminnefondet.

Fra før driver de med Inn på tunet virksomhet, der deltakerne kan bli med på aktiviteter og matlaging i kjøkken og kafé.

“Bygget vil bli brukt til kultur- og kursvirksomhet, samtidig ønsker vi å bevare byggets kulturarv som en sentral del av gårdstunet.”, forsetter Kane.  

–Det er positivt at kulturminnet settes i stand for å skulle tas i aktiv bruk, sier Hanne Jakhelln, styreleder for Kulturminnefondet.