Ansatte

Inger Anne Mosleth

Inger Anne Mosleth Kulturminnefondet

Saksbehandler med ansvar for:

 • Fartøy
 • Agder 

inger.mosleth@kulturminnefondet.no

Telefon: 930 31 054

Tor-Einar Siebeke

Saksbehandler med ansvar for:

 • Innlandet

tor-einar.siebke@kulturminnefondet.no

Telefon: 457 28 540

Jørgen Nyrønning

Saksbehandler med ansvar for:

 • Rullende og bevegelige kulturminner
 • Vestfold og Telemark

 

jorgen.nyronning@kulturminnefondet.no

Telefon: 950 21 633

Torill Wiggen

Saksbehandler med ansvar for:

 • Viken

torill.wiggen@kulturminnefondet.no

Telefon: 457 30 391

Kristine Heitlo

Saksbehandler med ansvar for:

 • Vestland

 

kristine.heitlo@kulturminnefondet.no

Telefon: 477 84 518

Helene Tiller

Saksbehandler med ansvar for:

 • Troms og Finnmark
 • Trøndelag

helene.tiller@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 05 / 977 23 024

Marianne Magnussen

Saksbehandler med ansvar for:

 • Nordland

marianne.magnussen@kulturminnefondet.no

Telefon: 474 65 709

Per Hilleren

Saksbehandler med ansvar for:

 • Rogaland
 • Møre og Romsdal

 

per.hilleren@kulturminnefondet.no

Telefon: 915 85 588

Terje Breigutu Moseng

Saksbehandler med ansvar for:

 • Oslo

terje.moseng@kulturminnefondet.no

Telefon: 488 93 906

Tone Østerli Langland

Saksbehandler med ansvar for:

 • Kurs og formidling

 

tone.langland@kulturminnefondet.no 

Telefon: 986 20 966

Christina Edelsteen

Saksbehandler med ansvar for:

 • Buskerud

 

christina.edelsteen@kulturminnefondet.no

Telefon: 488 60 058

Rune Johnsen

Seniorrådgiver

rune.johnsen@kulturminnefondet.no

Telefon: 920 24 484

Ida Nicoline Børke

Trainee

ida.borke@kulturminnefondet.no

Telefon: 404 93 569

Solvår Sommer Knutsen

Seniorrådgiver

solvår.knutsen@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 04 / 959 43 859

Line Vikhagen Lyngstad

Rådgiver

line.lyngstad@kulturminnefondet.no

Telefon: 913 55 674

Marit Elisabeth Ydse

Rådgiver

marit.ydse@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 20 04 72 / 472 80 798

Hanna Bergfall Thevik

Trainee

Hanna.thevik@Kulturminnefondet.no

Telefon: 412 22 696

Pia Wigtil

Assisterende direktør

Simen Bjørgen

Direktør

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima-og miljødepartementet.

For å få støtte må eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Det er ingen søknadsfrist.

Sentralbord: 73 10 36 00

Tilskuddsordningen skal:

 • bidra til «vern gjennom aktivt bruk»
 • bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner
 • bidra til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
 • støtte prosjekter hvor det er samarbeid mellom offentlige og private aktører