Ansatte

Ansatte i Kulturminnefondet

Saksbehandlere

Helene Tiller. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Trøndelag, Troms og Finnmark

Helene Tiller

73 10 36 05
977 23 024

Gunnhild Ryen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Nordland, Oslo, Vestfold og Telemark, fagseminar og formidling

Gunnhild Ryen

900 15 879

Kristine Heitlo

Vestland

Kristine Heitlo

47 78 45 18

Inger Anne Mosleth. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Agder og fartøy

Inger Anne Mosleth

930 31 054

Marianne Magnussen. Norsk Kulturminnefond

Viken

Marianne Magnussen

474 65 709

Per Hilleren. Norsk Kulturminnefond

Rogaland og Møre og Romsdal

Per Hilleren

73 10 36 07
915 85 588

Jørgen Nyrønning. Norsk Kulturminnefond

Vestfold og Telemark

Jørgen Nyrønning

I permisjon

Terje Moseng Breigutu-nett

Innlandet og rullende/bevegelige

Administrasjon

Solvår Sommer Knutsen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Seniorrådgiver

Solvår Sommer Knutsen

73 10 36 04
959 43 859

Rune Johnsen. Norsk Kulturminnefond

Seniorrådgiver

Rune Johnsen

73 20 04 74
920 24 484

Ida Nicoline Børke

Førstekonsulent

Ida Nicoline Børke

404 93 569

Jørgen Bakken

Kommunikasjonsrådgiver

Jørgen Bakken

402 95 801

Marit Elisabeth Ydse. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Førstekonsulent

Marit Elisabeth Ydse

73 20 04 72
472 80 798

Trond Holden. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Seniorrådgiver

Trond Holden

73 20 04 79
977 10 575

Kari Reiten. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Førstekonsulent

Kari Reiten

73 20 04 78

Monica H Langen

Kommunikasjonsrådgiver

Line Lyngstad-nett

Kommunikasjonsrådgiver

Line Vikhagen Lyngstad

I permisjon

Ledelse

Simen Bjørgen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Direktør

Simen Bjørgen

900 32 750

Assisterende direktør Pia Wigtil

Assisterende direktør

Pia Wigtil

402 43 228

Einar Engen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Kontorsjef

Einar Engen

I permisjon

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima-og miljødepartementet.

For å få støtte må eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Det er ingen søknadsfrist.

Sentralbord: 73 10 36 00

Tilskuddsordningen skal:

  • bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner
  • bidra til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
  • støtte prosjekter hvor det er samarbeid mellom offentlige og private aktører

[easy-social-share]