Ansatte

Ansatte i Kulturminnefondet

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros.

For å få støtte må eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond.

Tilskuddsordningen skal:

  • bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner
  • bidra til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
  • støtte prosjekter hvor det er samarbeid mellom offentlige og private aktører
Simen Bjørgen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Direktør

Simen Bjørgen
(+47) 73 10 36 03
(+47) 900 32 750

Eli Heirung. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Underdirektør

Eli Heirung
(+47) 73 10 36 09
(+47) 952 63 064

Einar Engen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Kontorsjef

Einar Engen
(+47) 73 10 36 02
(+47) 907 63 390

Helene Tiller. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Seniorrådgiver

Helene Tiller
(+47) 73 10 36 05
(+47) 977 23 024

Ansvar for fylkene Finnmark, Troms, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Gunnhild Ryen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Rådgiver

Gunnhild Ryen
(+47) 73 20 04 73
(+47) 900 15 879

Ansvar for fylkene Nordland, Akershus og Oslo.

Inger Anne Mosleth. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Rådgiver

Inger Anne Mosleth
(+47) 930 31 054

Ansvar for fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Buskerud og Telemark.

Siv Amundsen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Førstekonsulent

Siv Amundsen
(+47) 73 20 04 80
(+47) 454 42 902

Ansvar for fylkene Vestfold, Østfold, Hordaland og Rogaland.

Marianne Magnussen. Norsk Kulturminnefond

Rådgiver

Marianne Magnussen
(+47) 474 65 709

Ansvar for fylkene Oppland og Hedmark.

Per Hilleren. Norsk Kulturminnefond

Rådgiver

Per Hilleren
(+47) 73 10 36 07
(+47) 915 85 588

Ansvar for fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Marte Fjeldvær. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Førstekonsulent

Marte Fjeldvær
(+47) 73 20 04 76

For tiden i permisjon.

Solvår Sommer Knutsen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Seniorkonsulent

Solvår Sommer Knutsen
(+47) 73 10 36 04
(+47) 959 43 859

Eli Høye Neby. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Seniorkonsulent

Eli Høye Neby
(+47) 73 10 36 00
(+47) 481 84 254

Rune Johnsen. Norsk Kulturminnefond

HR-administrator

Rune Johnsen
(+47) 73 10 36 00
(+47) 920 24 484

Linda Cathrine Herud. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Kommunikasjonsrådgiver

Linda Cathrine Herud
(+47) 73 20 04 77
(+47) 400 60 276

Marit Elisabeth Ydse. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Førstekonsulent

Marit Elisabeth Ydse
(+47) 73 20 04 72
(+47) 472 80 798

Trond Holden. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Seniorrådgiver

Trond Holden
(+47) 73 20 04 79
(+47) 977 10 575

Kari Reiten. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Førstekonsulent

Kari Reiten
(+47) 73 20 04 78

X

Del dette med en venn