Ansatte

Ansatte i Kulturminnefondet

Inger Anne Mosleth. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Fartøy

Inger Anne Mosleth

E-post:

inger.mosleth@kulturminnefondet.no

Telefon: 930 31 054

Ida Nicoline Børke

Kurs og formidling

Ida Nicoline Børke

E-post:

ida.borke@kulturminnefondet.no

Telefon: 404 93 569

Rullende og bevegelige kulturminner

Jørgen Nyrønning

E-post:

jorgen.nyronning@kulturminnefondet.no

Telefon: 950 21 633

Helene Tiller. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Troms og Finnmark

Helene Tiller

E-post:

helene.tiller@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 05 / 977 23 024

Marianne Magnussen. Norsk Kulturminnefond

Nordland

Marianne Magnussen

E-post:

marianne.magnussen@kulturminnefondet.no

Telefon: 474 65 709

Helene Tiller. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Trøndelag

Helene Tiller

E-post:

helene.tiller@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 05 / 977 23 024

Per Hilleren. Norsk Kulturminnefond

Møre og Romsdal

Per Hilleren

E-post:

per.hilleren@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 07 / 915 85 588

Kristine Heitlo

Vestland

Kristine Heitlo

E-post:

kristine.heitlo@kulturminnefondet.no

Telefon: 47 78 45 18

Per Hilleren. Norsk Kulturminnefond

Rogaland

Per Hilleren

E-post:

per.hilleren@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 07 / 915 85 588

Inger Anne Mosleth. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Agder

Inger Anne Mosleth
E-post:

inger.mosleth@kulturminnefondet.no

Telefon: 930 31 054

Vestfold og Telemark

Jørgen Nyrønning

E-post:

jorgen.nyronning@kulturminnefondet.no

Telefon: 950 21 633

Viken

Torill Wiggen

E-post:

torill.wiggen@kulturminnefondet.no

Telefon: 457 30 391

Innlandet

Tor-Einar Siebke

E-post:

tor-einar.siebke@kulturminnefondet.no

Telefon: 457 28 540

Oslo

Terje Breigutu Moseng

E-post:

terje.moseng@kulturminnefondet.no

Telefon: 488 93 906

Kontorsjef

Einar Engen

E-post:

einar.engen@kulturminnefondet.no

Telefon: 907 63 390

Rune Johnsen. Norsk Kulturminnefond

Seniorrådgiver

Rune Johnsen

E-post:

rune.johnsen@kulturminnefondet.no

Telefon: 920 24 484

Solvår Sommer Knutsen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Seniorrådgiver

Solvår Sommer Knutsen

E-post:

solvår.knutsen@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 04 / 959 43 859

Line Lyngstad-nett

Rådgiver

Line Vikhagen Lyngstad

E-post:

line.lyngstad@kulturminnefondet.no

Telefon: 913 55 674

Marit Elisabeth Ydse. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Rådgiver

Marit Elisabeth Ydse

E-post:

marit.ydse@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 20 04 72 / 472 80 798

Assisterende direktør Pia Wigtil

Assisterende direktør

Pia Wigtil

Simen Bjørgen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Direktør

Simen Bjørgen

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima-og miljødepartementet.

For å få støtte må eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Det er ingen søknadsfrist.

Sentralbord: 73 10 36 00

Tilskuddsordningen skal:

  • bidra til «vern gjennom aktivt bruk»
  • bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner
  • bidra til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
  • støtte prosjekter hvor det er samarbeid mellom offentlige og private aktører