Ansatte

Ansatte i Kulturminnefondet

Inger Anne Mosleth. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Fartøy

Seniorrådgiver: Inger Anne Mosleth
E-post: inger.mosleth@kulturminnefondet.no

Telefon: 930 31 054

Ida Nicoline Børke

Kurs og formidling

Rådgiver: Ida Nicoline Børke

E-post: ida.borke@kulturminnefondet.no

Telefon: 404 93 569

Rullende og bevegelige kulturminner

Rådgiver: Tor-Einar Siebke

E-post:

tor-einar.siebke@kulturminnefondet.no

Telefon: 457 28 540

Helene Tiller. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Troms og Finnmark

Seniorrådgiver: Helene Tiller

E-post: helene.tiller@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 05 / 977 23 024

Kristine Heitlo

Nordland

Rådgiver: Kristine Heitlo

E-post: kristine.heitlo@kulturminnefondet.no

Telefon: 47 78 45 18

Helene Tiller. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Trøndelag

Seniorrådgiver: Helene Tiller

E-post: helene.tiller@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 05 / 977 23 024

Per Hilleren. Norsk Kulturminnefond

Møre og Romsdal

Seniorrådgiver: Per Hilleren

E-post: per.hilleren@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 07 / 915 85 588

Kristine Heitlo

Vestland

Rådgiver: Kristine Heitlo

E-post: kristine.heitlo@kulturminnefondet.no

Telefon: 47 78 45 18

Per Hilleren. Norsk Kulturminnefond

Rogaland

Seniorrådgiver: Per Hilleren

E-post: per.hilleren@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 07 / 915 85 588

Inger Anne Mosleth. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Agder

Seniorrådgiver: Inger Anne Mosleth
E-post: inger.mosleth@kulturminnefondet.no

Telefon: 930 31 054

Helene Tiller. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Vestfold og Telemark

Seniorrådgiver: Helene Tiller

E-post: helene.tiller@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 05 / 977 23 024

Jørgen Nyrønning. Norsk Kulturminnefond

Vestfold og Telemark

Jørgen Nyrønning

E-post:

jorgen.nyronning@kulturminnefondet.no

Telefon: 950 21 633

Marianne Magnussen. Norsk Kulturminnefond

Viken

Seniorrådgiver: Marianne Magnussen

E-post: marianne.magnussen@kulturminnefondet.no

Telefon: 474 65 709

Innlandet

Rådgiver: Tor-Einar Siebke

E-post:

tor-einar.siebke@kulturminnefondet.no

Telefon: 457 28 540

Oslo

Rådgiver: Kristoffer Andersen

E-post: kristoffer.andersen@kulturminnefondet.no

Telefon: 457 22 061

 

Rådgiver

Torill Wiggen

E-post: torill.wiggen@kulturminnefondet.no

Telefon: 457 30 391

Jørgen Bakken

Rådgiver

Jørgen Bakken

E-post: jorgen.bakken@kulturminnefondet.no

Telefon: 402 95 801

Rådgiver

Monica H. Langen

E-post: monica.langen@kulturminnefondet.no

Telefon: 908 55 140

Line Lyngstad-nett

Rådgiver

Line Vikhagen Lyngstad – i permisjon

E-post: line.lyngstad@kulturminnefondet.no

Kontorsjef Einar Engen

Kontorsjef

Einar Engen
E-post: einar.engen@kulturminnfondet.no

Telefon: 907 63 390

Trond Holden. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Seniorrådgiver

Trond Holden

E-post: trond.holden@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 20 04 79 / 977 10 575

Rune Johnsen. Norsk Kulturminnefond

Seniorrådgiver

Rune Johnsen
E-post: rune.johnsen@kulturminnefondet.no

Telefon: 920 24 484

Solvår Sommer Knutsen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Seniorrådgiver

Solvår Sommer Knutsen

E-post: solvår.knutsen@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 04 / 959 43 859

Kari Reiten. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Rådgiver

Kari Reiten

E-post: kari.reiten@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 20 04 78

Marit Elisabeth Ydse. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Rådgiver

Marit Elisabeth Ydse

E-post: marit.ydse@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 20 04 72 / 472 80 798

Assisterende direktør Pia Wigtil

Assisterende direktør

Pia Wigtil

Simen Bjørgen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Direktør

Simen Bjørgen

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima-og miljødepartementet.

For å få støtte må eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Det er ingen søknadsfrist.

Sentralbord: 73 10 36 00

Tilskuddsordningen skal:

  • bidra til vern igjennom aktivt bruk
  • bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner
  • bidra til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
  • støtte prosjekter hvor det er samarbeid mellom offentlige og private aktører