Ansatte

Marianne
Magnussen

Saksbehandler med ansvar for:

 • Nordland
 • Fartøy

marianne.magnussen@kulturminnefondet.no

Telefon: 47 46 57 09

Jørgen
Nyrønning

Saksbehandler med ansvar for:

 • Rullende og bevegelige kulturminner
 • Oslo

jorgen.nyronning@kulturminnefondet.no

Telefon: 95 02 16 33
 

Kristine
Heitlo

Saksbehandler med ansvar for:

 • Agder
 • Rogaland

kristine.heitlo@kulturminnefondet.no

Telefon: 47 78 45 18

Per Hilleren

Saksbehandler med ansvar for:

 • Vestland

per.hilleren@kulturminnefondet.no

Telefon: 91 58 55 88

Helene
Tiller

Saksbehandler med ansvar for:

 • Vestfold
 • Møre og Romsdal

helene.tiller@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 05 / 97 72 30 24

Torill
Wiggen

Saksbehandler med ansvar for:

 • Østfold
 • Akershus
 • Tilskudd til kurs og formidlingstiltak

torill.wiggen@kulturminnefondet.no

Telefon: 45 73 03 91

Inger Anne
Mosleth

Inger Anne Mosleth Kulturminnefondet

Saksbehandler med ansvar for:

 • Innlandet

inger.mosleth@kulturminnefondet.no

Telefon: 93 03 10 54

Christina
Edelsteen

Saksbehandler med ansvar for:

 • Buskerud
 • Telemark

christina.edelsteen@kulturminnefondet.no

Telefon: 48 86 00 58

Tone Østerli
Langland

Saksbehandler med ansvar for:

 • Troms
 • Finnmark
 • Jan Mayen

tone.langland@kulturminnefondet.no 

Telefon: 98 62 09 66

Tor-Einar
Siebke

Saksbehandler med ansvar for:

 • Trøndelag

tor-einar.siebke@kulturminnefondet.no

Telefon: 45 72 85 40

Rune
Johnsen

Seniorrådgiver

rune.johnsen@kulturminnefondet.no

Telefon: 92 02 44 84

Ida Nicoline
Børke

Rådgiver

ida.borke@kulturminnefondet.no

Telefon: 40 49 35 69

Solvår Sommer
Knutsen

Seniorrådgiver

solvår.knutsen@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 04 / 95 94 38 59

Marit Elisabeth
Ydse

Rådgiver

marit.ydse@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 20 04 72 / 47 28 07 98

Hanna Bergfall
Thevik

Kommunikasjonsrådgiver

Hanna.thevik@Kulturminnefondet.no

Telefon: 41 22 26 96

Pia Wigtil

Assisterende direktør

Simen Bjørgen

Direktør

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere av ulike typer kulturminner.

Vi ble opprettet av Stortinget i 2002 og er underlagt Klima- og miljødepartementet.

For å få støtte må eier søke. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Det er ingen søknadsfrist.

Sentralbord: 73 10 36 00

Kulturminnefondets formål

Vi skal bidra til å styrke arbeid med å bevare verneverdige kulturminner slik at det mangfold av kulturminner og kulturmiljø kan benyttes som grunnlag for fremtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping.