Ansatte

Marianne
Magnussen

Saksbehandler med ansvar for:

 • Nordland
 • Fartøy

marianne.magnussen@kulturminnefondet.no

Telefon: 474 65 709

Jørgen
Nyrønning

Saksbehandler med ansvar for:

 • Rullende og bevegelige kulturminner
 • Oslo

jorgen.nyronning@kulturminnefondet.no

Telefon: 950 21 633
 

Kristine
Heitlo

Saksbehandler med ansvar for:

 • Agder
 • Rogaland

kristine.heitlo@kulturminnefondet.no

Telefon: 477 84 518

Per Hilleren

Saksbehandler med ansvar for:

 • Vestland

per.hilleren@kulturminnefondet.no

Telefon: 915 85 588

Helene
Tiller

Saksbehandler med ansvar for:

 • Vestfold
 • Møre og Romsdal

helene.tiller@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 05 / 977 23 024

Torill
Wiggen

Saksbehandler med ansvar for:

 • Østfold
 • Akershus
 • Tilskudd til kurs og formidlingstiltak

torill.wiggen@kulturminnefondet.no

Telefon: 457 30 391

Inger Anne
Mosleth

Inger Anne Mosleth Kulturminnefondet

Saksbehandler med ansvar for:

 • Innlandet

inger.mosleth@kulturminnefondet.no

Telefon: 930 31 054

Christina
Edelsteen

Saksbehandler med ansvar for:

 • Buskerud
 • Telemark

christina.edelsteen@kulturminnefondet.no

Telefon: 488 60 058

Tone Østerli
Langland

Saksbehandler med ansvar for:

 • Troms
 • Finnmark
 • Jan Mayen

tone.langland@kulturminnefondet.no 

Telefon: 986 20 966

Tor-Einar
Siebeke

Saksbehandler med ansvar for:

 • Trøndelag

tor-einar.siebke@kulturminnefondet.no

Telefon: 457 28 540

Rune
Johnsen

Seniorrådgiver

rune.johnsen@kulturminnefondet.no

Telefon: 920 24 484

Ida Nicoline
Børke

Rådgiver

ida.borke@kulturminnefondet.no

Telefon: 404 93 569

Solvår Sommer
Knutsen

Seniorrådgiver

solvår.knutsen@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 10 36 04 / 959 43 859

Line Vikhagen
Lyngstad

Seniorrådgiver

line.lyngstad@kulturminnefondet.no

Telefon: 913 55 674

Marit Elisabeth
Ydse

Rådgiver

marit.ydse@kulturminnefondet.no

Telefon: 73 20 04 72 / 472 80 798

Hanna Bergfall
Thevik

Trainee

Hanna.thevik@Kulturminnefondet.no

Telefon: 412 22 696

Pia Wigtil

Assisterende direktør

Simen Bjørgen

Direktør

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere av ulike typer kulturminner.

Vi ble opprettet av Stortinget i 2002 og er underlagt Klima- og miljødepartementet.

For å få støtte må eier søke. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Det er ingen søknadsfrist.

Sentralbord: 73 10 36 00

Kulturminnefondets formål

Vi skal bidra til å styrke arbeid med å bevare verneverdige kulturminner slik at det mangfold av kulturminner og kulturmiljø kan benyttes som grunnlag for fremtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping.