Ukategorisert

300 000 kroner fra Kulturminnefondet skal redde låve i Krødsherad

Låven i Krødsherad er bygget i 1924, og er bygget med svært gamle materialer. Mange av bærebjelkene er laftestokker fra ca 1750. Det er benyttet «franske knuter» for å holde stokkene sammen. 

På grunn av råte i bunnen i enkelte av de gamle stokkene som er brukt til bærekonstruksjon, har både tak og langvegg begynt å sige, og de franske knutene begynt å gå fra hverandre.  

Det har vært nødvendig å sette i gang tiltak umiddelbart for å sikre bygget til vinteren.  

Låven er i bruk som lager for jord- og skogbruksredskaper, og har en fungerende korntørke som kan tas i bruk ved behov.  

– Det er positivt at det utføres tiltak for å bevare kulturarven, sier styreleder i Kulturminnefondet, Hanne Kristin Jakhelln. Kulturminnefondet har gleden av å bidra med inntil kr 300 000 til dette arbeidet. 

Dette går 300 000 kroner fra Kulturminnefondet til: 

Tilskudd gis til utskifting av råtten hovedbæring (sviller og trestolper), tilbakeføring/arrestering av langvegger og gavlvegger som har siget vekk fra loddposisjon og jekking for å få hovedplan i vannrett posisjon til rehabiliteringen.