Ukategorisert

450 000 til tak i Egersund – et næringsbygg med stor samfunnsnytte 

Kulturminnet som får støtte fra Kulturminnefondet ligger i Egersund og ble reist etter bybrannen som herjet i 1842. Bygget bærer preg av at undertak og tekking har store lekkasjer, og må dermed istandsettes for at det skal kunne brukes videre.

Et kulturkvartal til folket 

Planlagt aktiv bruk av bygningen blir som et kulturkvartal med leiligheter, hotelldrift og butikker i et helhetlig verneverdig bymiljø.  

Firma O. H. Bøe & Sønner AS er etablert i 1839 og har vært leietaker i bygget siden bygget sto ferdig.  
 

– Bygningen får videreført og ny aktiv bruk med en samfunnsnytte som kommer allmenheten til gode i et helhetlig aktivt bymiljø. Kulturminnefondet har gleden av å tildele inntil kr 450 000, sier styreleder i Kulturminnefondet, Hanne Kristin Jakhelln.  

Dette skal 450 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskudd gis til å reparere og energieffektivisere taket ved og demontere takskifer, bygge opp og isolere taket med 10 cm trefiber- eller selluloseisolasjon, nytt Hunton undertak, ny takpapp, nye slisser og lekter, reparere og tilpasse vindskier, tilbakeføre forkantbord, nye takrenner i sink eller galvanisert stål, nye snøfangere og nye stigtrinn til feier.

Foto: Google street view