Ukategorisert

750 000 kroner til et storprosjekt ved Nidelva – nå skal tømmerbryggen skal få nytt liv

Det er store planer for den gigantiske tømmerbryggen i Fjordgata 30 ved Nidelva. Bryggen skal restaureres og transformeres, og prosjektet støttes av Kulturminnefondet. Fredag 12. april overrakk styremedlem i Kulturminnefondet Jetmir Rastaj det synlige beviset for støtten til glade eiere.

Tømmerbryggen er et levende kulturminne fra Trondheims maritime fortid, og står som et viktig symbol på byens historiske utvikling, mener Jetmir Rastaj.

Får støtte: Kodeworks Eiendom har store planer for tømmerbrygga. Styremedlem Jetmir Rastaj overrakk det synlige beviset for støtten til Eirik Larsen i KodeWorks eiendom. Foto: Pia Wigtil

Godt synlig

Bryggen er godt synlig i Trondheim som en del av en av byens bryggerekker. Bygget ble reist i 1857 etter at en bybrann tok det tidligere bygget som stod på plassen.  

Bygningens betydning som et senter for handelsaktiviteter, særlig knyttet til sild, fisk, og salt, har satt sitt preg på bygningens struktur. Den har vært et sentrum for distribusjon til ulike utsalgssteder rundt om i byen. 

Bryggen har gjennomgått flere forandringer gjennom årene. KodeWorks Eiendom tok over bygget i 2015 og har brukt lokalene til kontorer og annen næringsvirksomhet.  

Det er en perle som vi tror har kjempepotensiale, mener Eirik Larsen i Kodeworks eiendom.

– Hvis vi skal gjøre dette, trenger vi støtte, og det har vi fått nå fra Kulturminnefondet. Det er også helt essensielt at vi har med slik type engasjement. Uten det så blir ikke prosjektet realisert.

– Støtten betyr at vi kan ta bryggen i aktiv bruk, samtidig som historien bevares, sier Eirik Larsen i Kodeworks Eiendom

Unikt: Tømmerbrygga blir et unikt restaurert kulturminne. Foto: Pia Wigtil

Styremedlem i Kulturminnefondet Jetmir Rastaj (t.h) overrakk støtten til Eirik Larsen i Kodeworks eiendom. Her på Nidelva. Foto: Pia Wigtil

Skal bli et unikt restaurert kulturminne

Det er planer om å bygge om bygget slik at det kan benyttes til utleie av kontorlokaler til opp til 10 leietakere. De er også muligheter for kafé og butikk i første etasje, sier Eirik Larsen. 

– Planen er topp moderne kontorbygg hvor den gamle arkitekturen i bygget blir bevart.

Kulturminnefondet berømmer initiativet og de planene som er lagt.  

– Kulturminnets tilhørighet og synlighet i sitt kulturmiljø er noe som bør tas vare på. Og det er positivt at bygget settes i stand slik at det kan legges til rette for næringsutvikling, mener Jetmir Rastaj.

Unikt: Tømmerbryggen er planlagt bygget om til et topp moderne kontorbygg hvor den gamle arkitekturen i bygget blir bevart. Foto: Pia Wigtil

Befaring: Byantikvar i Trondheim og styremedlem i Kulturminnefondet samarbeider. Foto: Pia Wigtil

Gammelt møter nytt: Planen at hele bygget skal bygges om til et topp moderne kontorbygg hvor den gamle arkitekturen i bygget blir bevart. Foto: Pia Wigtil