Formidling

Vi prioriterer formidlingstiltak til prosjekter som tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet til istandsetting.

Du kan søke om støtte til formidling av fysiske kulturminner eller kulturmiljø. Dette kan være formidling av ditt eget eller andres kulturminne. Det kan også være formidling av kulturmiljø.

Formidlingen kan være i form av brosjyrer, bøker, video/film, utstilling eller andre formidlingstiltak.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med saksbehandler før du søker.

For å søke om støtte til kurs og fagseminar, trykk her.

Kulturminnefondet støtter normalt ikke:

 • Kulturminner som er fredet 
 • Kulturminner som eies av kommuner  
 • Museum, trossamfunn eller andre med statlig driftsstøtte 
 • Undersøkelser som tekniske utredninger, årringsdateringer eller fargeundersøkelser 
 • Flytting av faste kulturminner 
 • Kopi av kulturminner (gjelder ikke hageanlegg) 
 • Løst inventar 
 • Immateriell kulturarv
 • Oppgradering og modernisering 
 • VVS og elektriske installasjoner 
 • Brannsikring 
 • Tiltak som er ferdigstilt 

  

Se elles forskrift for Norsk Kulturminnefond