Presse

Visuell identitet og pressebilder til fri bruk

Profilmanualen til Kulturminnefondet

Logoen vår og den tilhøyrande profilen gjev eit klårt og tydeleg visuelt uttrykk som gjev løfte om kunnskap og innsikt i ein sektor med historieforteljing som viktigaste drivkraft.

Med den felles historia vår som bakteppe skal Kulturminnefondet gje innblikk i nær og fjern fortid – for at vi betre skal kunne forstå samtida og den felles framtida vår.

Profilmanual for Kulturminnefondet

Profilmanual for Kulturminnefondet

Profilmanualen til Kulturminnefondet inneheld dei visuelle grunnelementa og regelverka for dei skal brukast i kommunikasjonen. Her kan du laste ned logo og profilelement.

Pressebilete

Her finn du høgoppløyselege portrettbilete, i tillegg til illustrasjonsbilete frå kulturminneprosjekt vi har vore med og støtta. Klikk på biletet, og høgreklikk deretter på biletet i det nye vindauget for å laste det ned.

Pressebileta våre kan brukast fritt, men må krediterast fotograf Tom Gustavsen der ikkje annan fotograf er ført opp.

Foto: Tom Gustavsen

Direktør Simen Bjørgen.

Pia Wigtil, Assisterende direktør i KMF_foto Hanna Thevik

Assisterande direktør Pia Wigtil.

ferdig_DSF4390

Styreleiar Hanne Kristin Jakhelln.

Karlslyst gård i Trøndelag

Karlslyst gård i Trøndelag.
[JPG 4 MB]

_DSF4872

Illustrasjonsfoto.
[JPG 513 KB]

Kalven seter i Oppland

Kalven seter i Innlandet.
[JPG 3 MB]

Flåvær i Møre og Romsdal

Flåvær i Herøyfjorden i Møre og Romsdal. Foto: Bjørnar Torvholm Sævik.
[JPG 9 MB]

D/S Børøysund

D/S Børøysund.
[JPG 18 MB]

Nyheim Lodge i Sunndal

Nyheim Lodge i Møre og Romsdal.
[JPG 2,9 MB]