Fartøy og båtar

Du kan søkje om støtte til fartøy og opne båtar, og til fartøy som har status som verna skip.

Les meir om Kulturminnefondet her.

Sjå ofte stilte spørsmål.

Kulturminnefondet støtter normalt ikkje:

 • Kulturminne som er freda
 • Kulturminne eigd av kommunar
 • Museum, trusamfunn eller andre med statleg driftsstøtte
 • Undersøkingar som tekniske utgreiingar, årringsdateringar eller fargeundersøkingar
 • Flytting av faste kulturminne
 • Kopi av kulturminne (gjeld ikkje hageanlegg)
 • Laust inventar
 • Immateriell kulturarv
 • Oppgradering og modernisering
 • VVS og elektriske installasjonar
 • Brannsikring
 • Tiltak som er ferdigstilte

Sjå elles forskrift for Norsk Kulturminnefond