Rullande og bevegelege kulturminne

Kulturminnefondet har ei særskild støtteordning for private eigarar av alle typar bevegelege kulturminne. Dette kan omfatte båe motoriserte og ikkje-motoriserte framkomstmiddel. Bevegelege og rullande kulturminne inkluderer eit breitt spekter av typar, alder, historie og bruk.

Les meir om Kulturminnefondet.

Sjå ofte stilte spørsmål.

Kulturminnefondet støtter normalt ikkje:

 • Kulturminne som er freda
 • Kulturminne eigd av kommunar
 • Museum, trussamfunn eller andre med statleg driftsstøtte
 • Undersøkingar som tekniske utgreiingar, årringsdateringar eller fargeundersøkingar
 • Flytting av faste kulturminne
 • Kopi av kulturminne (gjeld ikkje hageanlegg)
 • Laust inventar
 • Immateriell kulturarv
 • Oppgradering og modernisering  VVS og elektriske installasjonar
 • Brannsikring
 • Tiltak som er ferdigstilte

Sjå elles forskrift for Norsk Kulturminnefond