Sikringstiltak

Mange eiere har bygninger og andre kulturminner som har skader som gjør at det er behov for istandsetting, eller hvor det i første omgang er sikring mot videre forfall. Sikring av kulturminner vil føre til at eiere får bedre tid til å planlegge senere istandsetting.

Denne tilskuddsordningen gjelder mindre tiltak, og vi gir normalt ikke over kr 50.000 i støtte. Privatandel i prosjektet må være minimum 30%.

Husk dette når du søker om tilskudd til sikring av kulturminner:

Generelle opplysninger

Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Søknaden må inneholde informasjon om søker og eier med adresser og andre faktaopplysninger. Kulturminnets beliggenhet må legges inn.

Prosjektet

Beskriv bygningen eller anlegget. Beskriv tilstanden og hvilke konkrete tiltak du planlegger. Her kan du laste opp bilder og andre vedlegg.

Budsjett

Budsjettet skal vise beregnede kostnader for tiltaket du søker støtte til. Du finner hjelpetekster for hver post i budsjettet. Her fører du også beløpet du søker om.

Vedlegg

Du kan legge inn vedlegg underveis når du fyller ut søknaden, og du kan også legge inn flere vedlegg i fanen for vedlegg.

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Påbegynte og sluttførte prosjekter støttes normalt ikke av Kulturminnefondet. Kulturminnefondet forbeholder seg retten til å offentliggjøre bilder og informasjon om prosjektet i forbindelse med omtale av tilsagn om tildeling samt bruke bildene i Kulturminnefondets kommunikasjonskanaler og i presseomtale. Eventuelt ytterligere omtale vil avtales direkte med eier.