Kurs og fagseminar

Du kan søke om støtte til kurs, konferanser og fagseminar. Vi prioriterer innhold om bærekraft, gjenbruk, ny bruk og tradisjonshåndverk.

Husk dette når du søker om tilskudd til fagseminar:

Generelle opplysninger

Gi arrangementet et kort og beskrivende navn. Søknaden må inneholde informasjon om søker og arrangør med adresser. Sted for arrangementet må legges inn.

Arrangementet

Her beskrives arrangementet med innhold, målgrupper og dato for gjennomføring. Her kan du laste opp program og andre vedlegg.

Budsjett

Budsjettet skal vise beregnede kostnader for arrangementet. Du finner hjelpetekster for hver post i budsjettet. Her fører du også beløpet du søker om.

Vedlegg

Du kan legge inn vedlegg underveis når du fyller ut søknaden, og du kan også legge inn flere i fanen for vedlegg.

Oppsummering

Legg inn året seminaret skal gjennomføres. Hvis vedlegg og opplysninger mangler, kan du gå tilbake i skjemaet for redigering og legge inn flere vedlegg. Her sender du inn søknaden.

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Sluttførte prosjekter støttes normalt ikke av Kulturminnefondet. Kulturminnefondet forbeholder seg retten til å offentliggjøre bilder og informasjon om prosjektet i forbindelse med omtale av tilsagn om tildeling samt bruke bildene i Kulturminnefondets kommunikasjonskanaler og i presseomtale. Eventuelt ytterligere omtale vil avtales direkte med eier.