Kurs og fagseminar

Du kan søkje om støtte til kurs, konferansar og fagseminar. Vi prioriterer innhald om berekraft, ombruk, ny bruk og tradisjonshandverk.

Les meir om Kulturminnefondet her.

Sjå ofte stilte spørsmål.

Kulturminnefondet støtter normalt ikkje:

 • Kulturminne som er freda
 • Kulturminne eigd av kommunar
 • Museum, trussamfunn eller anna med statleg driftsstøtte
 • Undersøkingar som tekniske utgreiingar, årringsdateringar eller fargeundersøkingar
 • Flytting av faste kulturminne
 • Kopi av kulturminne (gjeld ikkje hageanlegg)
 • Laust inventar
 • Immateriell kulturarv
 • Oppgradering og modernisering
 • VVS og elektriske installasjonar
 • Brannsikring
 • Tiltak som er ferdigstilte

Sjå elles forskrift for Norsk Kulturminnefond