Nyheter

2019 er det første året der Kulturminnefondet behandler alle søknader fortløpende. Har du et kulturminne som sårt trenger litt støtte, kan du søke når som helst.

Les mer

I den lille bygda Sundal i Mauranger har Caroline Steine og Harald Andreassen planer om å gjenoppta tradisjonen med turisme i Sundal Gjestegiveri.

Les mer

Kulturminnefondet styrkes i den nye regjeringsplattformen. Dermed er framtida lys for enda flere private eiere av kulturminner.

Les mer

I sin 15 år lange historie er Kulturminnefondet så langt vi kjenner til, den eneste tilskuddsordningen i sitt slag i Europa. Vår viktigste erfaring i løpet av disse årene, er hvor avgjørende det er å la vern og bruk gå hånd i hånd, og at samarbeid med de private eierne er avgjørende for å redusere tapet av kulturminner.

Les mer

Berit Osmundsen fikk i 2018 Kulturminnefondets nasjonale håndverkstipend på kroner 50 000,- for hennes entusiastiske og engasjerende arbeid med formidling av tradisjonshåndverk. Stipendet har allerede skapt mye godt.

Les mer

I Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2019, fremmer medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti et forslag til en opptrappingsplan for Kulturminnefondet.

Les mer

Arbeidet med en ny stortingsmelding på kulturminnefeltet er nå satt i gang. Dette er en gylden mulighet til å gjøre kulturminnefamilien større, slik at den kan favne enda flere.

Les mer

I sommer besøkte Kulturminnefondet, sammen med Norsk kulturarv og Fortidsminneforeningen, Kåfjord kommune i Troms.

Les mer

Kulturminnefondets økonomiske ramme har vokst med 83 prosent siden 2014. Dette går frem av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Les mer

– Visste du at du kan bygge deg et helt hus kun med øks? spør den entusiastiske tømreren. Bak den barske, skjeggete fremtoningen, lyser to milde, blå øyne av pur kjærlighet. Ekte kjærlighet for tradisjonshåndverk.

Les mer

X

Del dette med en venn