Ukategorisert

Langegården får nok en gang støtte fra Kulturminnefondet – vil tilbakeføre bygget til sin originale sjarm

Som tiltak for bevaring, fikk den gamle handelsgården i fjor 1 million kroner i støtte fra Kulturminnefondet. Nå er det oppdaget nye vannskader, og 300 000 nye kroner fra fondet skal gå til reparasjoner. Taket skal også tilbakeføres til sin originale sjarm.

Langegården i Drammen var opprinnelig brukt som handelsgård. Fra tidlig på 1700-tallet ble bygningen også benyttet til bolig, og den har i dag en kombinasjon av leiligheter og butikker. 

Kulturminnet er i aktiv bruk, og mange har derfor glede av det. Når kulturarv er grunnlag for næring, skapes nye verdier til samfunnet, samtidig som andre verdier bevares, mener Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.

 

Kulturhistorisk område 

Bygningen en del av et kulturhistorisk område i Drammen med trehus fra 1600-tallet.

– At Langegården tas vare på, er også med på å bevare det viktige kulturmiljøet med flere trehus fra samme tidsperiode, mener Jakhelln.

 

Vil tilbakeføre bygget

– Vårt ønske er å tilbakeføre bygget til sin originale stil og sjarm. Vi som eiere og beboere har tett tilknytning til bygget, og har et sterkt ønske om at Langegården fortsatt skal benyttes slik den er i dag i lang tid fremover, skriver Lorang Strand i sameiet Tollbugata til Kulturminnefondet. 

Dette går 300 000 kroner fra Kulturminnefondet til:

Støtte gis til istandsetting av takflate ved riving av eksisterende takstein, sløyfer og lekter. Det skal også legges ny dampåpen underlagspapp og legges nye sløyfer og lekter. Videre skal det legges ny dobbeltkrum takstein, og det skal gjøres blikkenslagerarbeider.