Ukategorisert

En halv million kroner fra Kulturminnefondet til en sjelden båt – skal tas i aktiv bruk i Ryfylke

Hydrofoilbåten DSD Ekspressen er et sjeldent fartøy, da båten er den siste bevarte hydrofoilen i Norge for sin tid. Fartøyet er unikt i nasjonal så vel som i internasjonal sammenheng. 

I Ryfylket var det i alt tre hydrofoiler i drift på 1960-tallet, hvorav «Ekspressen» var det eneste fartøyet som gikk i lokalrutefart. 

Nå trengs blant annet maskinrom og isolasjon å fikses på båten, og styret i Kulturminnefondet har vedtatt å støtte prosjektet med 500 000 kroner. 

Unik: Fartøyet er unikt i nasjonal så vel som i internasjonal sammenheng.

Representerte samferdselsmessig framskritt

Båttypen ble introdusert i Norge på 1960-tallet, og den representerte et stort samferdselsmessig framskritt ved at reisetiden ble betydelig redusert, da hastigheten til en hydrofoil kunne komme opp mot det tredobbelte av de ordinære ruteskipene som hydrofoilen erstattet. 

Fartøyet gikk som passasjerfartøy i Ryfylke i perioden 1961-1975. Ekspressen har dermed også en sterk kulturhistorisk verdi med tilknytning til den lokale rutefarten i Ryfylke. 

Fartøyet gikk i ordinær rutetrafikk mellom Sauda og Stavanger fram til 1972, og videre i Sandeir-ruta fram til 1975. Etter en periode i privat eie, ble hydrofoilen kjøpt tilbake av Det Stavangerske Dampskibsselskap i 2017.  

Nå eies båten av venneforeningen DSD Ekspressen.  

Turisttrafikk og aktiv bruk 

Etter istandsetting vil hydrofoilen bli benyttet i turisttrafikken i Ryfylke.  

DSD Ekspressens venner har tidligere fått 350 000 kroner med Kulturminnefondet. Støtten gikk til blant annet til arbeid med transport av delebåt til deler, og til reparasjon med baugen. 

https://www.ekspressen1961.no/ kan du følge historien om DSD Ekspressen som nå restaureres tilbake til sin originale prakt. 

Dette bidrar til at fartøyet gis en aktiv bruk og det vil bli tilgjengelig også for et større publikum, noe som er positivt. Kulturminnefondet har gleden av å bidra med 500 000 kroner til prosjektet, sier Hanne Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.  

Foto: privat fra søknaden