Ukategorisert

Ingrid og Yngve vil skape en attraksjon på Lauereiet – får 300 000 kroner med Kulturminnefondet

Bryggerhuset fra 1769 på Lauereiet i Kongsberg er en sjelden bygning i området. Nå er det i behov for istandsetting for å kunne tas i bruk. – Vi ønsker å gjøre det til en attraksjon for området, skriver eierne Ingrid Røynesdal og Yngve Vold til Kulturminnefondet.  

Nå har styret i Kulturminnefondet vedtatt at de får 300 000 kroner, slik at flere vil kunne ta del av historien knyttet til stedet. 

Ny attraksjon: Eierne ønsker å istandsette bryggerhuset og gjøre det til en attraksjon for området.

Lagt ned mye arbeid 

Ingrid og Yngve kjøpte gården i 2020, og frem til da hadde den stått i 60-70 år uten nevneverdig vedlikehold. Alle bygninger var da i behov av renovering. Låve og bryggerhus er i dag ikke i bruk på grunn av tilstand. 

– Vi har allerede lagt ned mye arbeid i løpet av de tre årene vi har eid stedet. Hovedhuset fra 1905 er totalrenovert. Vi har bygget et atelier, og vi har tatt tak i uteområdet, skriver Ingrid og Yngve. 

Idyll: Det er planlagt at plassen skal deles med flere.

Vil skape aktivitet 

Å sette i stand gamlestua vil være viktig også for å kunne skape mer aktivitet og allmenn interesse for stedet.  

– Vi har som ambisjon at historie- og kulturinteresserte, og barn og unge, kan ha mulighet for og glede av å komme hit og komme tett på historien, skriver de.  

Det er det også mulighet for kurs med tradisjonelle håndverksteknikker gjennom å sette opp igjen den gamle grua i bryggerhuset etter istandsetting. 

Godt bevart interiør og fredet naturområde 

Bygningen har godt bevart interiør fra 1700-tallet. En innvendig dør stammer trolig fra gamle Kongsberg kirke.  

På eiendommen er det et fredet naturområde med orkideer, og det er ofte besøkt av botanikere. Nærliggende naturvernområde er også jevnlig besøkt av mennesker for rekreasjon. 

På innsiden: Bryggerhuset fra 1769 på Lauereiet i Kongsberg

En ressurs for samfunnet

Gjennom støtte fra Kulturminnefondet bidras det til at et mangfold av kulturminner bevares som en ressurs for samfunnet.  

Ved å åpne bergmannsplassen for besøkende vil flere kunne ta del av historien knyttet til stedet, og bygningsmassen bevares gjennom en aktiv bruk. Kulturminnefondet har gleden av å bidra med inntil kr 300 000 til dette prosjektet, sier Kulturminnefondets styreleder Hanne Kristin Jakhelln. 

 

Dette skal 300 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Støtte gis til demontering av bygning før restaurering av råteskadet tømmer. Reparasjoner på takkonstruksjon med bl.a utskifting av råteskadde takåser. Det gis også til arbeid med fundament. Videre skal støtten gå til å skifte ut råteskadede gulvåser og utskifting av råteskadet kledning. Dører skal også restaureres. 

Foto: privat fra søknaden