Ukategorisert

400 000 til sveitserhuset ved Lågen – skal bli overnattingssted

Sveitserhuset på Laurgård ligger langs pilegrimsleden Lågen ovenfor Nord-Sel kirke. Nå trenger skifertaket å istandsettes, og Kulturminnefondet bidrar med 400 000 kroner i støtte.  

Kulturminnet er planlagt å bli tatt i bruk som overnattingssted og serveringssted med fokus på lokalmat.  

Får støtte: for at Kulturminnet ved Lågen skal kunne tas i bruk, må det istandsettes.

Var skysstasjon og pensjonat 

Bygningen var rundt 1900 benyttet som skysstasjon, butikk, post og pensjonat, og pilegrimsleden går forbi tunet.  

Gården er ikke i bruk i dag, men skal settes i stand for å benyttes som overnattingsted, spisested, selskapslokale, jakt, kulturarena og lignende.  

Planlagt aktiv bruk: Gården er ikke i bruk i dag, men skal settes i stand for å benyttes som overnattingsted, kulturarena og lignende.

Viktig å ta vare på 

I fjor ble fasadene istandsatt, og Kulturminnefondet bidro også den gangen med støtte, hvor eierne fikk 130 000 kroner. 

Hanne Kristin Jakhelln som er styreleder i Kulturminnefondet, sier at huset har vært gjennom en del endringer og det er derfor viktig å ta vare på det som er originalt og ha det som utgangspunkt for istandsettingen. 

Kulturminnefondet finner det positivt at søker ønsker å sette i stand sveitserhuset og utvikle en næring gjennom overnatting og bespising med fokus på lokalmat, rettet mot pilegrimsleden, sier Jakhelln. 

 

Gården har ellers også historie som samlingsted for lokale og tilreisende og har huset blant annet Sigrid Undset, P.C Asbjørnsen og Kong Christian V.

Foto: privat fra søknaden