Ukategorisert

Statlig støtte til boller og vin i Grimstad

Bygget blir ofte omtalt som Central Hotel eller Biehuset, og er kjent som Grimstads neste eldste hus. Nå skal restauranten Smag & Behag og den franske bakeren, Ivan Crenn, starte et bakeriutsalg og vinbar i lokalene. 

For at Grimstad skal kunne få smake på boller og vin fra den franske bakeren, må huset først renoveres. Styret i Kulturminnefondet vedtar å støtte med 600 000 kroner. 

Bør bevares 

– Hele bygget trenger restaurering, kledningen er råteskadet, konstruksjonen har svekkelser etter blant annet fjerning av vegger. Vinduene må restaureres og noen må byttes, skriver eier Inger Margrete Kvade til Kulturminnefondet. 

Huset er stort og staselig med sen barokk og rokokkodetaljer.  

Kulturminnefondets styreleder Hanne Kristin Jakhelln mener at bygget er karakteristisk i Grimstad sentrum. Det representerer en byggeskikk det er svært lite igjen av i byen, og bør bevares.   

Bra for klima og miljø 

Å sette i stand hus har også stor betydning for klimaet og miljøet.

Støtte fra Kulturminnefondet skal bidra til at kulturminner og miljøer kan være ressurser i en sirkulær økonomi og et klima i endring, sier Jakhelln.

Mye historie og aktiv bruk

Tømmeret i huset kan være helt fra 1600 tallet, mens bygget er blitt datert til 1704.
Etter undersøkelser ser det ut til at Oberst Vincentz Hinrich von Sesterfleth mest sannsynlig bygget huset.  

I 1781 tok skipper Anders Anderssen Bie over, og huset forble i Bie-familiens eie i 110 år. I 1891 ble huset overtatt av baker Carl Gustav Wassberg, som gjorde det om til et bakeri og konditorforretning.  

I 1910 startet skreddermester A.Hansen og hans kone, Central Hotel i bygget, som hadde 16 rom, en innebygget balkong og en hage mot sjøen.  

Under krigen okkuperte tyskerne huset og påførte store skader, noe som førte til at det ikke kunne brukes videre.  

Senere ble huset brukt til ulike butikker, en tannlegepraksis, et fysikalsk institutt og leiligheter i andre- og tredje-etasje. 

Dette går 600 000 kroner fra Kulturminnefondet til:

Støtte gis til å restaurere 8 stk vinduer, to ytterdører, kledning og tømmerkonstruksjon, reparasjon av overgang vegg- grunnmur, tilbakeføre belistning og kledning på vestveggen. Det skal også lages 4 stk kopier av 1700-talls vindu, 3 stk nye butikkvinduer, 15 stk nye kobla vinduer og 4 stk nye dører. Videre skal det gjenskapes dobbel ytterdør mot vest og tilhørende steintrapp, samt male det med linoljemaling 
Foto:
privat fra søknaden