Ukategorisert

Jone Tveit i Haraldseidvågen får sin sjette sum med Kulturminnefondet

Jone Tveit i Haraldseidvågen får sitt sjette tilskudd med Kulturminnefondet når taket på fabrikken skal tilbakeføres. Haraldseidvågen var tidligere endestasjon for fjordbåtruta fra Bergen, og her var både god kai og butikk.  

Haraldseidvågen med sitt gårdsbruk, fiske og industrimiljø er svært verdifullt og står i kommunens kulturminneplan, og hvor fire av bygningene er vektet til å ha stor regional verdi. 

Taket skal tilbakeføres: Jone Tveit foran Gaffelbitfarikken. Nå skal taket tilbakeføres på fabrikkbygningen. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Fra gammel sildestove til yoga-sal

Kulturminnet er i aktiv bruk, og huser blant annet kafé og konserter. 

Krambua i fabrikken er bevart lik som den var i den tiden det var drift og blir nå sporadisk brukt til Kafe og salg om sommeren.  

Det er videre et forsamlingslokale i kjelleren, verksted som blir brukt ved vedlikehold og diverse aktiviteter forekommer i den gamle sildestova.  

– Naustet i kjelleren er egnet til å ha konserter og andre samlinger, butikken kan brukes til Kafe og lettere servering, sildestoven blir brukt til Yoga-sal og møterom, skriver eier Jone Tveit søknaden til Kulturminnefondet. 

 

Yoga-sal: Den gamle sildestova er nå blitt en yoga-sal.

 

Området er svært verdifullt og er en viktig del av et helhetlig industrisamfunn som hadde nesten 100 ansatte i sin storhetstid, sier Kulturminnefondets styreleder Hanne Kristin Jakhelln. 

Må skifte taket

Eternitten som ble lagt i starten på 1970-tallet må skiftes ut fordi det er antydning til lekkasje og skader på taket. Det er det plan om å tilbakeføre taket med sutak og bølgeblikk og takrenner i opprinnelig stil. 

– Det er positivt at Jone Tveit ønsker å bevare bygningen, og dens innholdsrike historie, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.

Butikk og kafé: den gamle krambua kan brukes til Kafe og lettere servering.

  

Fått til sammen 1,55 million til bevaring 

Jone Tveit fikk i 2022 300 000 kroner i støtte til bøtker-naustet, og 300 000 kroner til steinnaustet. I 2021 fikk han 150 000 kroner til Gaffelbitfabrikken, og i 2023 200 000 til tak og fasade på eldhuset. Tidligere i år fikk han også 200 000 kroner til arbeid på fjøset.  

Foto: privat fra søknaden