Ukategorisert

Nasjonal utmerkelse til Boen gård

Boen Gård AS mottar Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid.  

Eierne har gjort et utmerket arbeid på Boen gård i Kristiansand. Kulturminnefondet har i flere omganger støttet arbeidet med flere av bygningeneEtter å ha vært stengt for publikum, ble Boen gård åpnet for publikum i 2012.  

– Det gjort en formidabel innsats med å bevare og utvikle Boen gård. At gamle bygg blir tatt vare på og brukt, er et viktig grep mot et bærekraftig samfunn. Arbeidet som er lagt ned er prisverdig og belønnes nå med Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.  

Godt gjennomført 

Kulturminnefondets nasjonale plakett overrekkes utvalgte prosjekter som har utmerket seg særskilt i bevarings- og formidlingsarbeid, hvor eieren har fått støtte av Kulturminnefondet. Plaketten viser at tiltaket er gjennomført på en svært god måte. 

Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet, overrakk plaketten. Til stede var også riksantikvar Hanna Geiran, ekspedisjonssjef i kulturminneavdelingen i Klima- og miljødepartementet, Frode Tarjei Selman, og Kulturminnefondets ledergruppe 

Artikkelen fortsetter under bildet

Styreleiar Tine Sundtoft (t.v.) og Riksantikvar Hanna Geiran (t.h.) overrakte i dag Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid til Boen Gård, her ved eiere Johan Boen og Randi Margrethe Eidsaa foran Ishuset, en av bygningene som er istandsatt med støtte fra Kulturminnefondet. Foto: Simen Bjørgen/Kulturminnefondet

Praktgård

Boen gård hotell ligger to mil nord for Kristiansand og er en staselig lystgård med historie tilbake til 1520 og kong Christian II. Boen Gård AS har gjort et stort arbeid med å sette stedet i stand, slik at de historiske byggene på stedet fikk ny bruk med blant annet overnatting og servering for gjester.

I dag fremstår Boen Gård like vakker som den gjorde tidligere. Både bygninger, park og utearealer er restaurert og grundig vedlikeholdt – en prosess som fortsatt pågår. 

Gården var utilgjengelig for allmenheten frem til den ble åpnet for private arrangementer i 2012. Eiendommen består av 11 bygninger, og nå leier Boen Gård ut lokaler til bryllup, kurs/konferanse og selskapsvirksomhet. Med beliggenhet ved lakseelva Tovdalselva besøkes gården i sommerhalvåret også av laksefiskere. 

Boen gård har fått tilskudd på til sammen inntil 2.303.000,- i fire tildelinger fra Kulturminnefondet.