Ukategorisert

Dampsentralen i Ilsviken fikk nasjonal plakett for godt bevaringsarbeid

Den monumentale bygningen var opprinnelig oppført som reservekraftverk for Trondheim Elektrisitetsverk i 1915. Anlegget bestod av apparatavdeling, kjelhus, kullskur, 2 dieselmotoraggregater og maskinsal. Under 2.verdenskrig brukte tyskerne kullageret til avlusning av soldater og fanger.

Dampsentralens karakteristiske porter var i svært dårlig forfatning da eierne Hilde og Morten Holck søkte om tilskudd til å sette de i stand. Til dette arbeidet fikk de 265.000 kroner av Kulturminnefondet.

 

I det historiske bygget er det nå treningssenter. Dampsentralen er derfor et godt eksempel på vern gjennom bruk, hvor kulturminnet kommer allmennheten til gode.

Det er prisverdig at eierne av Dampsentralen har satt i stand de originale portene. Prosjektet er et godt eksempel på at store bygninger i by kan få ny bruk, samtidig som eldre bygningsdeler bevares,

sa styreleder Tine Sundtoft under tildelingen av plaketten.

Se talen i sin helhet her:

Kulturminnefondets nasjonale plakett til Dampsentralen i Ilsvika

Publisert av Kulturminnefondet Fredag 11. oktober 2019