Aktuelt

Ukategorisert

Trekaien på Grimo fikk plakett

Det var Simen Bjørgen (t.v), Kulturminnefondets direktør, som delte ut plaketten til styremedlem i Grimo Handelslag Solfrid Borge. Videre står saksbehandler i Kulturminnefondet Suzana Zoric og ordfører Ullensvang, Øystein Pugerud.

Det var Simen Bjørgen (t.v), Kulturminnefondets direktør, som delte ut plaketten til ordfører i Ullensvang, Solfrid Borge og styremedlem i Grimo Handelslag, Øystein Pugerud (t.h.). Saksbehandler i Kulturminnefondet Suzana Zoric var også til stede.

For det gode arbeidet som er lagt ned i kaianlegget, mottok handelslaget Grimo Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid tirsdag 13. november.

– Arbeidet som er gjort med trekaien på Grimo er prisverdig. Fremtidig bruk vil også ivareta kaias kulturhistoriske verdier, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Tettstedet Grimo er et av de eldste handelsstedene i Indre Hardanger og var et naturlig midtpunkt som alle var avhengig av, og sentrum for et yrende folkeliv. Det er flott at trekaien på Grimo igjen kan være et samlingspunkt.

Trekaien har også fått støtte fra Stiftelsen UNI.

Den nyåpnede trekaien har en høy kulturminneverdi og det er gledelig at kaien nå er bevart. Kaianlegget er en av de siste trekaiene som er igjen i Hardangerfjorden. Handelslaget Grimo har en målsetning om å utvide bruken av kaia til skyssbåter, turisme og sosiale arrangement. På den måten vil kulturminnet gjøres mer tilgjengelig og synlig for flere.

Kulturminnefondet har støttet restaureringsprosjektet med 300.000 kroner. I Kulturminnefondets vurdering ble det vektlagt at dette er et tidsvitne fra en tid hvor fjorden var veien, samt målsetningen om fremtidig utvidet bruk.

Les mer om andre prosjekter Kulturminnefondet har støttet her.

Oppslag om trekaien på Grimo med diplomet fra Kulturminnefondet som kommer med plaketten.
Oppslag om trekaien på Grimo med diplomet fra Kulturminnefondet som kommer med plaketten.
Historien om prosjektet på Grimo trekai.
Historien om prosjektet på Grimo trekai.