Søknad

Hjelp til din søknad

Send søknad om tilskudd

Søknad om tilskudd sender du inn på vår elektroniske søknadsportal via den gule knappen nederst på denne siden.

Vår ordinære søknadsfrist er 1. november hvert år. Ordningene med støtte til straks- og sikringstiltak og støtte til fag- og handverksseminarer behandles løpende gjennom året.

Tips når du søker »

Les gjennom våre tips til søknaden før du går videre.

Ofte Stilte Spørsmål - FAQ »

Andre tilskuddsordninger »

Det finnes flere andre muligheter til å få støtte til bevaring av kulturminner. Sammen med Landbruksdirektoratet har vi samlet noen av de her.

Vi anbefaler at du bruker vår elektroniske søknadsportal når du søker oss. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger veiledning.  Har du allikevel problemer med det, kan du hente søknadsskjema på papir her. 

Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond. Vedtak fattet av Kulturminnefondet kan påklages, jf § 14 om klage i forskriften.

X

Del dette med en venn