Søknad

Hjelp til din søknad

Send søknad om tilskudd

Kulturminnefondet har utviklet et nytt elektronisk søknadssenter, som skal gjøre det bedre, tryggere og enklere for deg som søker. Onsdag 29. mai 2019 tas det i bruk. Fra og med tirsdag 28. mai 2019 vil den gamle søknadsportalen ikke lenger være tilgjengelig.
Hvis du allerede har begynt på en søknad vil denne automatisk overføres til det nye søknadssenteret.

Du logger inn med den offentlige tjenesten ID-porten, og kan bruke MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides.

Dette skjer første gang du logger deg inn i det nye søknadssenteret:

  • Du vil bli bedt om å bekrefte at din kontaktinformasjon om deg stemmer. Dette er opplysninger vi trenger i saksbehandlingen og oppfølgingen av ditt prosjekt.
  • Har du en påbegynt søknad eller har søkt oss tidligere, vil du bli bedt om å oppgi den e-postadressen du brukte i den gamle søknadsportalen. Du vil da motta en e-post med en bekreftelseslenke, dine eksisterende søknader vil knyttes til det nye søknadssenteret.

Kulturminnefondets nye søknadssenter følger prosjektet ditt hele veien, fra søknad og aksept av vilkår til rapportering og utbetalinger. Brev som tidligere ble sendt ut på e-post og papir vil nå gjøres tilgjengelig på en trygg måte i søknadssenteret.

Tips når du søker »

Les gjennom våre tips til søknaden før du går videre.

Obligatoriske vedlegg »

For at søknaden din skal kunne behandles, må du legge ved noen obligatoriske vedlegg.

Ofte Stilte Spørsmål - FAQ »

Andre tilskuddsordninger »

Det finnes flere andre muligheter til å få støtte til bevaring av kulturminner. Sammen med Landbruksdirektoratet har vi samlet noen av dem her.

Ønsker du støtte til håndverkskurs og -seminar? Kulturminnefondet kan gi økonomisk støtte, og prioriterer:

  • Aktiviteter som gir grunnlag for kompetanseheving innenfor eldre tradisjonshåndverk
  • Kurs/seminar i lokalsamfunn og regioner hvor det ikke har vært lignende aktiviteter tidligere

Søknaden sendes elektronisk i likhet med andre søknader til Kulturminnefondet. Les mer om støtte til kurs og seminarer her.

Vi anbefaler at du bruker vår elektroniske søknadsportal når du søker oss. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger veiledning.  Har du allikevel problemer med det, kan du hente søknadsskjema på papir her.

Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond. Vedtak fattet av Kulturminnefondet kan påklages, jf § 14 om klage i forskriften. Kulturminnefondet får hvert år sin instruks fra Klima- og Miljødepartementet gjennom et tildelingsbrev og vedlagt instruks.

X

Del dette med en venn