Søknad

Hjelp til din søknad

Send søknad om tilskudd

Søknad om tilskudd sender du inn på vår elektroniske søknadsportal via den gule knappen nederst på denne siden.

Fra 2019 behandler vi alle søknader løpende. Det betyr at du allerede nå kan sende søknad gjennom vår elektroniske søknadsportal til tiltak på ditt kulturminne i 2019, selv om ingen  vedtak  fattes før vi skriver 2019. Ta kontakt med oss for rådgivning.

Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminar.

Tips når du søker »

Les gjennom våre tips til søknaden før du går videre.

Last ned og les gjennom veiledningen for elektronisk søknad her.

Obligatoriske vedlegg »

For å kunne behandle søknaden din, må du sende med noen obligatoriske vedlegg.

Ofte Stilte Spørsmål - FAQ »

Andre tilskuddsordninger »

Det finnes flere andre muligheter til å få støtte til bevaring av kulturminner. Sammen med Landbruksdirektoratet har vi samlet noen av de her.

Vi anbefaler at du bruker vår elektroniske søknadsportal når du søker oss. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger veiledning.  Har du allikevel problemer med det, kan du hente søknadsskjema på papir her. 

Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond. Vedtak fattet av Kulturminnefondet kan påklages, jf § 14 om klage i forskriften. Kulturminnefondet får hvert år sin instruks fra Klima- og Miljødepartementet gjennom et tildelingsbrev og vedlagt instruks.

X

Del dette med en venn