Søknad

Hjelp til din søknad

Tips når du søker »

Les gjennom våre tips til søknaden før du går videre.

Obligatoriske vedlegg »

For at søknaden din skal kunne behandles, må du legge ved noen obligatoriske vedlegg.

Ofte Stilte Spørsmål - FAQ »

Andre tilskuddsordninger »

Det finnes flere andre muligheter til å få støtte til bevaring av kulturminner. Sammen med Landbruksdirektoratet har vi samlet noen av dem her.

Ønsker du støtte til håndverkskurs og -seminar? Kulturminnefondet kan gi økonomisk støtte, og prioriterer:

  • Aktiviteter som gir grunnlag for kompetanseheving innenfor eldre tradisjonshåndverk
  • Kurs/seminar i lokalsamfunn og regioner hvor det ikke har vært lignende aktiviteter tidligere

Søknaden sendes elektronisk i likhet med andre søknader til Kulturminnefondet. Les mer om støtte til kurs og seminarer her.

Vi anbefaler at du bruker vår elektroniske søknadsportal når du søker oss. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger veiledning.  Har du allikevel problemer med det, kan du hente søknadsskjema på papir her.

Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond. Vedtak fattet av Kulturminnefondet kan påklages, jf § 14 om klage i forskriften. Kulturminnefondet får hvert år sin instruks fra Klima- og Miljødepartementet gjennom et tildelingsbrev og vedlagt instruks.

[easy-social-share]