Søknad

Hjelp til din søknad

Send søknad om tilskudd

Søknad om tilskudd sender du inn på vår elektroniske søknadsportal via den gule knappen nederst på denne siden.

Tidligere har vår ordinære søknadsfrist vært 1. november hvert år. Fra 2019 behandler vi alle søknader løpende, som ordningene for straks- og sikringstiltak og støtte til fag- og handverksseminarer.

Tips når du søker »

Les gjennom våre tips til søknaden før du går videre.

Ofte Stilte Spørsmål - FAQ »

Andre tilskuddsordninger »

Det finnes flere andre muligheter til å få støtte til bevaring av kulturminner. Sammen med Landbruksdirektoratet har vi samlet noen av de her.

Vi anbefaler at du bruker vår elektroniske søknadsportal når du søker oss. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger veiledning.  Har du allikevel problemer med det, kan du hente søknadsskjema på papir her. 

Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond. Vedtak fattet av Kulturminnefondet kan påklages, jf § 14 om klage i forskriften.

X

Del dette med en venn