Ukategorisert

Nasjonal utmerkelse til ungdomshuset Folkvang

Fagerlund ungdomslag har lagt ned mye arbeid i å sette i stand det viktige bygget på Hadeland. I dag ble de berømmet med Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid.
Gunvor Raastad, Karin Lundberg, Jan Peter Lyngstad, Tom Åkerlund og Ole Gunner Monsen var tilstede da direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen ga utmerkelsen.

Gunvor Raastad, Karin Lundberg, Jan Peter Lyngstad, Tom Åkerlund og Ole Gunner Monsen var tilstede da direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen ga utmerkelsen.

 

Kulturminnefondets nasjonale plakett

Plaketten utdeles til et fåtall prosjekter, støttet av Kulturminnefondet, som har utmerket seg særskilt i både bevarings- og formidlingsarbeid av sitt privateide kulturminne.

Vern gjennom bruk

I to omganger har Kulturminnefondet støttet arbeidet med å sette bygget i stand. Det første tilskuddet på 175.000 kroner ble blant annet brukt til utskifting av råteskadet tømmer, vindustetting og restaurering av vinduer. Deretter ble det gitt et tilskudd på 42.000 kroner til å sette i stand vinduer, ytterdør og utskifting av skadet tømmer.

I Kulturminnefondets vurdering fremheves bruken av kulturminnet og at det her er tale om et forsamlingshus som representerer viktige kulturminneverdier knyttet til byggeskikk og nasjonsbygging rundt begynnelsen av 1900-tallet.

 

– Arbeidet som er gjort på Folkvang ungdomshus er prisverdig og vil berge kulturminnet inn i framtida. At kulturminnet settes i stand og mest mulig av bygningsmassen gjenbrukes, er et klimavennlig grep mot et bærekraftig samfunn, sier Bjørgen i Kulturminnefondet.

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima- og miljødepartementet.

For å få støtte må eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.