Ukategorisert

Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid til Botn Skysstasjon

Botn skysstasjon ligger like ved Europavei 134 i Vinje kommune og er et naturlig stoppested og fotoobjekt med stor opplevelsesverdi.

 

Skysstasjonen ble bygd i 1864 og er satt sammen av flere tømmerkjerner som er flyttet til stedet. Loftet er flyttet fra Edland, og tømmerkjernen er fra omkring 1660-tallet.

Botn er det eneste intakte skysstasjonsanlegget igjen i Telemark. Den gamle hovedveien over fjellet gikk gjennom tunet frem til veien ble lagt om etter krigen.

Loftet som har blitt støttet av Kulturminnefondet har et særegent utseende med sine store takutstikk og utskjærte svalgang.  Innvendig er det dekorert med marmorering.

 

Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid

Under kulturminnedagene 2019 delte kontorsjef Einar Engen ut Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid til Botn skyssstasjon og eier Trude.E Wilskow Botn.

Plaketten gis til prosjekter støttet av Kulturminnefondet som har utmerket seg særskilt i både bevarings og formidlingsarbeid tilknyttet sitt privateide kulturminne.

Det er prisverdig at eier har restaurvert loftet, og at det gir lokalbefolkningen og tilreisende glede av det sjeldne og autentiske kulturmiljøet også i framtida.

Loftet på Botn Skysstasjon før det ble satt i stand.

Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet

Loftet etter i standsettingen, bevart for framtida.

Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet.