Ukategorisert

Nå kan du søke om støtte når som helst

Karlslyst gård. Foto: Tom Gustavsen

Karlslyst gård i Hommelvik er et av over 4500 prosjekt som har fått støtte fra Kulturminnefondet. (Foto: Tom Gustavsen)

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av landets verneverdige kulturminner.

Tidligere har 1. november vært den årlige søknadsfristen for støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. For å forenkle prosessen for brukeren, går Kulturminnefondet nå over til å behandle alle søknader fortløpende gjennom året.

Det betyr at du allerede nå kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne i 2019, selv om ingen vedtak fattes før vi skriver 2019.

Les våre tips før du går i gang med søknaden.

Enklere for søkeren
Helen Bjørnøy er styreleder i Kulturminnefondets styre. Foto: Ingrid Blessom

Helen Bjørnøy. (Foto: Ingrid Blessom)

– Våre brukerundersøkelser viser at dette er et sterkt ønske fra eierne av kulturminner, sier styreleder Helen Bjørnøy, som påpeker at dette vil bli en forenkling av søknadsprosessen.

De siste årene har Kulturminnefondet jobbet mye med å forenkle søknadsprosessen for private eiere, og løpende søknadsfrist er en del av dette arbeidet.

– Endringen vil også føre til at søkerne vil få raskere svar på sine søknader om støtte til bevaring, sier direktør Simen Bjørgen.

Støtteordningen for straks- og sikringstiltak og fag- og håndverksseminarer har hele tiden vært løpende, og vil fortsette som før.

Hvem kan søke om hva?

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet, og er til for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke om støtte.

Formålet med Kulturminnefondet er å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes til framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Vil du se flere gode eksempler på bevarte kulturminner?

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte.

Les mer om hva Kulturminnefondet prioriterer og ikke prioriterer her.

 

Søknad til Kulturminnefondet skal sendes på elektronisk søknadsskjema. Spørsmål kan rettes til tlf. 73 10 36 00 eller på e-post.

Hva er viktig å huske på når du søker Kulturminnefondet?

 

1 Comments

Comments are closed.