FAQ - Ofte stilte spørsmål

For deg som søker

Noen av henvendelsene vi får dreier seg ofte om det samme. Her har vi samlet et knippe av de vanligste spørsmålene, i håp om å kunne lette søknadsskrivingen for mange. Finner du ikke ut av det her, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på annet vis.

Hva er viktig å huske på i en søknad?

  • Beskriv objektets tilstand og tiltakene som skal gjøres, og begrunn hvorfor tiltakene er nødvendig. Husk også vedlegg som må dokumentere tilstanden.
  • Lag et oversiktlig budsjett med finansieringsplan. Legg ved eventuelle nødvendige godkjenninger for gjennomføring av prosjektet, og dokumentasjon for andre tilskudd.
  • Så mye dokumentasjon som mulig om objektet er en fordel – historikken om kulturminnet (også det som er omkringliggende, for eksempel hvis objektet er en del av et tun).
  • Beskriv dagens bruk og framtidig bruk.

Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet.

Bør jeg sende med bilder?

Ja, det er en fin dokumentasjon, men send kun relevante bilder av prosjektet og skaden(e).

Kulturminnefondet forbeholder seg retten til å kunne bruke noen av bildene i kommunikasjonsammenheng.

Hvor mye kan jeg søke om?

Det er ingen øvre eller nedre grense for søknadsbeløp, men den private andelen av totalkostnaden må være minimum 30 prosent. I den private andelen inngår dugnad, egne materialer og maskiner, egne midler, private tilskudd eller gaver. Gjennomsnittet på tilskudd gitt av Kulturminnefondet, er 160.000 kroner per prosjekt.

Hvordan beregnes dugnad?

Dugnad er eget eller andres arbeid på fritid, og er fastsatt til 200,- kroner per time. Dette utbetales ikke, men gjelder som inntekt og utgift i budsjettet, og inngår som en del av den private medfinansieringen (som egne materialer og maskiner).

Må jeg ha bekreftelse på egenfinansiering fra bank el.l.?

Privat finansiering i form av private tilskudd, lån og egenkapital skal bekreftes.

Må alle eiere gi sin fullmakt til søknaden?

Ja, i de tilfellene hvor det er flere eiere, må søknaden være godkjent av alle, enten med signert fullmakt eller ved at søknaden er signert alle eiere.

Hvordan finner jeg formell status?

Din kommune eller fylkeskommune vil være behjelpelig med å finne den eventuelle formelle statues. For fartøyer er det Riksantikvaren som har oversikt.

Kan jeg sende inn noe til fristen og komme tilbake til kostnadsoverslaget senere?

Det er viktig at så mye som mulig av informasjonen ligger ved søknaden, og søknaden må være komplett, men tilleggsinformasjon kan ettersendes.

Kan jeg få tilskudd fra flere?

Det er positivt at det gis tilskudd fra flere parter, og er ikke noe hinder for å få støtte fra Kulturminnefondet.

Hvilke formater kan jeg bruke til vedlegg på elektronisk søknad?

De foretrukne formatene er .jpg og .pdf. Men det går også an å levere Word, Excel og .tiff-filer.
Lenker til nettsider, Dropbox-filer og Facebook-sider må unngås.
Hvis du er usikker, ta kontakt med oss på telefon eller e-post.