FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hva prioriteres ikke?

Kulturminnefondet gir normalt IKKE støtte til:

  • Fredete kulturminner. Eier du et fredet kulturminne, ta kontakt med fylkeskommunen i ditt område.
  • Fredete samiske kulturminner.
  • Kommunalt eide kulturminner, herunder også kirker.
  • Museum og andre institusjoner som mottar statlig driftsstøtte.
  • Undersøkelser der det er behov for tekniske utredninger, som årringsdateringer eller fargeundersøkelser.
  • Flytting av hus eller bygninger.
  • Ren kopiering av forfalne kulturminner, og oppsetting av disse, bortsett fra tilbakeføring av hageanlegg.

Vi gir ikke støtte til statlig eide kulturminner, rullende kulturminner eller løst inventar, som møbler eller bøker. Kulturminnefondet gir heller ikke støtte til den immaterielle kulturarven, som ivaretakelse av for eksempel musikk-, dans- eller mattradisjoner.

Alle søknader vil få en individuell, konkret vurdering og tilskudd gis på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av den kulturminnefaglige verdien og tiltakets virkning på denne. Muligheter for bruk av kulturminnet etter gjennomføring av tiltaket, vurderes særskilt.