Veiledning

Tips når du søker

Planlegg godt

Ta kontakt med leverandører og håndverkere.

Legg en framdriftsplan for hele prosjektet. Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet, og at vedtak om tilsagn skjer i mars/april etter søknadsfristen 1. november.

Planlegg riktig bruk av kulturminnet, om dagens bruk skal videreføres eller om det er ny bruk av objektet.

Gå inn på byggogbevar.no »
Her finner du variert informasjon om bevaring av gamle hus, byggeskikk og vedlikehold.

Ta kontakt

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer.
Følg denne lenken for å ta kontakt med oss »

Se hva andre har gjort

Kulturminnefondet er opprettet for å gi tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.
Klikk her for å se eksempler på noen kulturminner»

Andre ting å huske

Noen av henvendelsene vi får dreier seg ofte om det samme. Vi har samlet et knippe av de vanligste spørsmålene, i håp om å kunne lette søknadsskrivingen for mange. Finner du ikke ut av det her, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på annet vis.

Løpende søknadsfrist

Fra 2019 innfører Kulturminnefondet løpende søknadsfrist. Det betyr at du allerede nå kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne i 2019, selv om ingen vedtak fattes før vi skriver 2019.

Ordningene med støtte til straks- og sikringstiltak og støtte til fag- og handverksseminarer behandles, som før, også løpende gjennom året.

Søknaden sendes gjennom vår elektroniske søknadsportal.

Kulturminnefondet får hvert år sin instruks fra Klima- og Miljødepartementet gjennom et tildelingsbrev og vedlagt instruks.


X

Del dette med en venn