Ukategorisert

Lill-Karin Elvestad mottar formidlingsstipend

Kulturminnefondets nasjonale formidlingsstipend 2021 går til Lill-Karin Elvestad for hennes inspirerende historieformidling og engasjement for å sette i stand våningshuset på Elvestad gård i Balsfjord, Troms og Finnmark.

Elvestad ble nominert for sin formidling av kulturhistorie gjennom blogg og bøker av historisk interesse, og som engasjert i arbeidet med å registrere kulturminner i Balsfjord kommune. Hennes store og ekte interesse for bevaring av våningshuset på Elvestad kommer til å nå fram til mange gjennom kulturelle arrangementer.

– Styret i Kulturminnefondet har avgjort at formidlingsstipendet for 2021 går til Lill-Karin Elvestad for hennes inspirerende historieformidling, spesielt av nordnorsk historie, og hennes engasjement for å sette i stand våningshuset på Elvestad gård i Balsfjord og åpne det for allmennheten gjennom skrivekurs og formidling, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) var med på tildelingen av stipendet, som var en overraskelse for Elvestad under en direktesending på Facebook onsdag ettermiddag.

– Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø. Kulturminnefondets formidlingsstipend løfter fram ressurspersoner og ildsjeler som sprer begeistring og inspirasjon. Jeg vil takke Lill-Karin Elvestad for hennes innsats for kulturmiljø og gratulere henne med årets formidlingsstipend, sier statsråden.

Artikkelen fortsetter under bildet

Forfatter og journalist Lill-Karin Elvestad ble tildelt Kulturminnefondets nasjonale formidlingsstipend 2021 av styreleder Tine Sundtoft i Kulturminnefondet og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Fra direktesendt «Kulturmiljøprat»

Roser innsatsen

Stipendet er på 50.000 kroner og skal benyttes til reiser og foredragsvirksomhet for å formidle erfaringer fra innsats i praktisk kulturminnevern og skape gode holdninger til bygningsvern. Den som mottar stipendet må kunne begeistre ulike målgrupper og vise hvordan det er mulig å redde kulturarv, selv om mye kan se håpløst ut.

Elvestad fikk tidligere i år et tilsagn om 350.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand «gammelstua» på Elvestad gård, som er et bureisningsbruk fra 1939. Hun ønsker å bruke huset til kursvirksomhet og små arrangementer. Huset er egnet for bokbad, boklansering, lokalhistorisk formidling og foredrag.

– Lill-Karin Elvestad er motivert og engasjert. Hun setter i stand og tar i bruk et kulturminne, og hun sørger for at kulturminnet blir åpnet for flere gjennom arrangementer. På den måten skaper hun økt interesse for bygningsvern og kulturarv, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Lill-Karin Elvestad. Foto Synnøve Sorthe

Les også:

Arbeidsplass i et kulturminne

Elvestad er journalist, forfatter og redaktør. Hun har skrevet flere bøker av stor historisk interesse, formidler kulturhistorie gjennom egen blogg, er styremedlem i Balsfjord og Malangen historielag og er engasjert i arbeidet med å registrere kulturminner i Balsfjord kommune.

Sammen med Gjermund Nilssen har hun startet på et stort stykke arbeid når våningshuset på Elvestad skal settes i stand. Planen er å ta i bruk våningshuset fra 1926 som arbeidsplass.

– Ved å sette huset i stand kan jeg bruke det til kursvirksomhet, formidling og små arrangementer, og med sin umiddelbare nærhet til ferskvann, hav og skog ligger Gammelstua perfekt til for å bruke naturen i kursvirksomheten, skrev hun i søknaden til Kulturminnefondet.

Våningshus Elvestad. Foto: Lill-Karin Elvestad/fra søknad til Kulturminnefondet

Tidligere mottakere av Kulturminnefondets formidlingsstipend:

2020: Hans Olav Brenner for hans innsats for å bevare og åpne prestegården i Snertingdal for publikum.

2019: Edel Aas og Terje Marstein, som har tatt vare på en helt unik kulturarv i Gudbrandsdalen ved å sette i stand den gamle garden Gardsøi i Vågå.

2018: Båtbyggjar Berit Osmundsen ved Oselvarverkstaden, for den store innsatsen hun gjør for å sette søkelyset på trebåter generelt og Oselvar-båten spesielt.

2017: Bror Ivar Salomonsen ved RiddoDuottarMuseat, for den store innsatsen som han gjør for å bringe kunnskap om vernede og fredede bygninger, samt tradisjonshåndverk, til Finnmark.

2016: Marita Bett Aakre ved Bakketunet på Bjørke. Hun fikk stipendet for å la et fredet gardstun bli åpnet opp for publikum og flinke handverkere fra ulike yrker, som gir nye målgrupper økt forståelse for kulturarvens verdi.

2015: Erik Alfred Tesaker ved Handverksfabrikken i Gyland, kjent som «Oppfinneren» fra NRK. Han fikk stipendet for den kreative utviklingen av handverksfabrikken, og innsatsen for å sette håndverkstradisjonar på dagsorden.

2014: Elsa «Sprossa» Rønnevig, forfatter og bygningsverner, som er en aktiv forkjemper for kultur- og bygningsvern både lokalt og nasjonalt.