Aktuelt

Ukategorisert

Peder og Bror Ivar fikk stipend

Kulturminnefondet har delt ut sine årlige stipender, til gipsmaker Peder Alme og tømrer Bror Ivar Salamonsen.

Simen Bjørgen og Peder Alme. Foto: Anne Synnøve Gundersen/Nea radio

Direktør Simen Bjørgen overrakte håndverksstipednet på 50.000 kroner til gipsmaker Peder Alme hos Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. (Foto: Anne Synnøve Gundersen/Nea radio)

For fjerde året på rad delte Kulturminnfondet ut et håndverksstipend og et formidlingsstipend. Begge stipendene er på 50.000 kroner, og vedtak om tildeling er gjort av styret etter nominasjoner fra publikum.

Formidlingsstipend

Bror Ivar Salamonsen får stipendet for den store innsatsen han gjør for å videreføre kunnskap om verna og fredede bygninger, samt tradisjonshåndverk, i Finnmark.

Bror Ivar Salamonsen. Foto: Kulturminnefondet/Linda C. Herud

Bror Ivar Salamonsen ved RiddoDuottarmuseat i Karasjok fikk mandag 20. februar tildelt Kulturminnefondets formidlingsstipend. (Foto: Kulturminnefondet/Linda C. Herud)

Salamonsen har mesterbrev i tømrerfaget, med 25 års erfaring innen bygg. Siden 2014 har han vært ansatt ved RiddoDuottar-museet der han arbeider med gamle og verneverdige bygninger. I tillegg studerer han også, som den eneste i Finnmark, på bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern ved NTNU i Trondheim.

Formålet med formidlingsstipendet er å bidra til å skape gode holdninger til bygningsvern i Norge, samt å begeistre ulike målgrupper og vise hvordan det er mulig å redde kulturarv selv om mye kan se håpløst ut.

Stipendet vart i 2014 tildelt Else ”Sprossa” Rønnevig, i 2015 Handverksfabrikken i Gyland ved Erik Alfred Tesaker og i 2016 Bakketunet på Bjørke ved Marita Bett Aakre.

Håndverksstipend

Peder Alme er lærling ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), og avlegger svenneprøve nå i slutten av februar. Han får stipendet for å ha valgt en utradisjonell utdanning innen gipsmakerfaget, og bidrar dermed til å ivareta et viktig tradisjonshåndverk. Kolleger ved NDR gir uttrykk for at dette er en interessert og dyktig utøver av faget, og en god ambassadør utad.

Peder Alme. Foto: Anne Synnøve Gundersen/Nea radio

Peder Alme fikk fredag 17. februar tildelt Kulturminnefondets Håndverksstipend. (Foto: Anne Synnøve Gundersen/Nea radio)

Alme tar sikre på å etablere seg med eget gipsmakerverksted i Møre og Romsdal, og Kulturminnefondet ønsker med dette stipendet å bidra til at hankan etablere egen sin egen bedrift innen faget.

Bakgrunnen for stipendet er å støtte en ung og lovende håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverksfag, og som har vist evne til å jobbe målrettet over tid. Stipendet skal tildeles en engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker som også er interessert i å lære bort.

Tidligere stipendmottakere er Ove Grytbak fra Røros, Hans Andreas Haraldsen Lien fra Gjøvik og Ingunn Undrum fra Hardanger.