Ukategorisert

Siri Hallingby Børs-Lind i Vestregata 71 fikk Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid

Kulturminnefondets høyeste utmerkelse for godt bevaringsarbeid ble onsdag 15.mai tildelt Siri Hallingby Børs-Lind i Tromsø.
Siri har vært tydelig hele veien om at prosjektet har to mål: å ta vare på huset på husets premisser, og samtidig kommunisere prosjektet for å inspirere andre til å ta vare på gamle hus.

Det var Kulturminnefondets styreleder Hanne Kristin Jakhelln som overrakk den nasjonale plaketten i Vestregata 71 til en overrasket og glad mottaker.

– Dette prosjektet i Tromsø har styret funnet verdig til å representere kulturarven vår, sa Jakhelln på overrekkelsen. Prosjektet er utført med teknikker og materialer som er i samsvar med målet om å bevare bygningens samlede verneverdier.

– Dette er veldig gøy, sier Siri og legger til at alt har vært verdt arbeidet.

Hun mener at vi bør bli flinkere til å ta vare på de gamle bygningene vi har.

Fikk plakett for godt bevaringsarbeid: Styreleder Hanne Kristin Jakhelln overrakk plaketten til Siri Børs-Lind i Tromsø.

Viktig med støtte fra Kulturminnefondet

Bygningen inngår i et kulturmiljø med verneverdig tett trehusområde i Tromsø sentrum, og er en bygning som har høy verneverdi. I følge Troms og Finnmark fylkeskommune er dette et av de mest særpregede og personlige husene som står igjen.

Bygningen ble solgt til Siri Børs-Lind som har tatt vare på mest mulig av bygningen og tilbakeført eksteriøret til slik det var i 1920. Hun startet da på restaureringsarbeidet, og fikk støtte fra Kulturminnefondet. Hun innhentet råd og etablerte kontakt med både myndigheter og håndverkere som har kompetanse på bevaring av verneverdige bygninger.

– Støtten har vært svært viktig! Det har vært viktig for at jeg turte å sette i gang prosjektet, og for at jeg kunne holde høy kvalitet på materialene.

Et stjerneeksempel

– Som styreleder i Kulturminnefondet er møtene med alle eierne noe av det viktigste jeg gjør. Det er de som virkelig gjør jobben og som kan fortelle meg om utfordringene de møter på, forteller Jakhelln.

Når styret vurderer prosjektene ser de på hvordan de skal gjennomføres, og om man har en helhetlig plan for bruken.

Jakhelln legger til at bruken er viktig, da Kulturminnefondet har en visjon om vern gjennom aktiv bruk.

– Og nå står vi fremfor et kulturminne som nettopp er et stjerneeksempel på det!

Prosjektet har bidratt til at andre ble inspirert og engasjert til å ta vare på og bevare eldre bygninger sentralt i en større by. Prosjektet er gjennomført på en måte som bidrar til mest mulig gjenbruk og med fokus på tilbakeføring til opprinnelig utseende.

Fikk støtte og vernepris

Kommunikasjonsdelen av prosjektet har skjedd på flere måter både i lokalaviser og ved bruk av sosiale medier. Prosjektet er også tildelt Tromsø kommunes vernepris. Kulturminnefondets støtte på 487 000 kroner er brukt til arbeider på terreng, utbedring av grunnmur og tilbakeføring av kledning og ytterdør. Pengene gikk også til reparasjon og tilbakeføring av vinduer, utbedring av råteskader i konstruksjon og tilbakeføring til enkeltkrum teglstein på tak samt noe innvendig overflatebehandling på originale overflater.

Til inspirasjon: Siri har vært tydelig hele veien om at prosjektet har to mål: å ta vare på huset på husets premisser, og samtidig kommunisere prosjektet med et mål om å inspirere andre til å ta vare på gamle hus.

Høythengende pris: «Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid» tildeles utvalgte prosjekter som utmerker seg med god gjennomføring, hvor eieren tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet. Plaketten tildeles kun et fåtall prosjekter per år.

Bakgrunn

«Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid» tildeles utvalgte prosjekter som utmerker seg med god gjennomføring, hvor eieren tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet. Plaketten tildeles kun et fåtall prosjekter per år. Kulturminnefondets styre avgjør hvilke prosjekter som skal motta plaketten ut fra følgende kriterier:

• Tiltaket på kulturminnet er gjennomført i overenstemmelse med Kulturminnefondet vilkår gitt ved tildeling av midler.

• Prosjektet har et formidlingspotensiale med overføringsverdi for andre

• Kulturminnet er allment tilgjengelig og har samfunnsmessig verdi

• Prosjektet bidrar til bærekraftig bevaring gjennom aktiv bruk, gjenbruk eller er et eksempel på sirkulær-økonomi

Les om et utvalg andre prosjekter som har mottatt Kulturminnefondets nasjonale plakett