Astrup-hytten får nasjonal utmerkelse

 

Lenge var hytten til kunstneren Nikolai Astrup ved Sanddalselva i Jølster en godt bevart familiehemmelighet, nå skal den beæres med Kulturminnefondets plakett for godt utført gjenreising og bevaring av hytten. Hytten åpnes nå for publikum og blir et levende bevis på kulturmiljøet fra 1912.  

Styreleder i Kulturminnefondet overrekker nasjonal plakett til kulturminneeier Kari Astrup. Foto: Pia Wigtil/Kulturminnefondet

Astrups hytte i Jølster kommune.
Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet

 

 

 

Spoler vi frem til 2019 begynte ting å skje, da sendte familien inn søknad til Kulturminnefondet og rehabiliteringen av hytten var et faktum. Vegger og tak ble demontert, fraktet til egnet verksted for utførlig arbeid og er nå tatt med tilbake til sitt naturlige kulturmiljø. 

 

I søknaden la Kulturminnefondet også vekt på formidlingsopplegget de skisserte, hvor de så mot Astruptunet Museum som samarbeidspartner. Nikolai Astrup regnes som en av Norges fremste billedkunstnere sammen med Edvard Munch, og Astrup-hytten har en høy regional verdi som kulturminne.  

 

Det var under første verdenskrig at hytten ble flyttet til sin nåværende plassering, omtrent på samme tidspunkt Nikolai Astrup tok med seg sin nygifte kone og deres barn tilbake til hjemkommunen Jølster. Astrup hadde tilbrakt studieårene i Trondheim og Paris hvor han hadde opparbeidet seg et navn som kunstmaler, Han hadde vært igjennom sin mest produktive periode da han landet på hytta ved Sanddalselva og under krigen trakk han seg ofte tilbake og hentet inspirasjon fra de fredelige omgivelsene ute i naturen når livet ble for hektisk på familiegården. Nikolai Astrup døde i 1928, og hytten ble brukt i mer eller mindre grad frem til 1980-tallet, hvor den ble avglemt.  

 

 

Astrup-hytten demonteres før den sendes av gårde til verksted for full sjekk og overhaling. (Foto: fra søknad)

«Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid» tildeles utvalgte prosjekter som utmerker seg med god gjennomføring, hvor eieren tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet. Plaketten tildeles kun et fåtall prosjekter per år. Kulturminnefondets styre avgjør hvilke prosjekter som skal motta plaketten ut fra følgende kriterier:

  • Tiltaket på kulturminnet er gjennomført i overenstemmelse med Kulturminnefondets vilkår gitt ved tildeling av midler.
  • Prosjektet har et formidlingspotensiale med overføringsverdi for andre
  • Kulturminnet er allment tilgjengelig og har samfunnsmessig verdi
  • Prosjektet bidrar til bærekraftig bevaring gjennom aktiv bruk, gjenbruk eller er et eksempel på sirkulær-økonomiFor 2021 tildeles følgende prosjekter «Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid»: Astruphytten.