Ukategorisert

Kulturminnefondets høyeste utmerkelse til Centralgaarden

Centralgaarden i Stavanger sentrum mottar Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid. 

Centralgaarden er en bygård i jugendstil, og med eiernes engasjement og innsats har bygningen nå fått tilbake sitt særpreg som blikkfang i byens hovedgate Kirkegata. Istandsettingen inkluderer tilbakeføring av vinduer lik de opprinnelige og restaurering av fasaden, og arbeidet er utført på en prisverdig måte.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Centralgaarden i Stavanger før (t.v.) og etter istandsetting av vinduer og fasade. Foto før, november 2019, og etter, oktober 2021: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Centralgaarden er allment tilgjengelig og i aktiv bruk med butikklokaler og kontorer, og bygården har en høy grad av verdiskaping både i form av beliggenheten i sentrum og som næringslokale.

– Prosjektet er et godt eksempel på vern gjennom aktiv bruk, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet. Sundtoft deltok sammen med styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen, direktør Simen Bjørgen og assisterende direktør Pia Wigtil, samt Stavangers varaordfører Dagny Sunnanå Hausken, da eierne Astrid Markhus Hansen, Alexander Hart Røed og Mathias Made Wijk inviterte på befaring og pressevisning av Centralgaarden onsdag 24. november. 

Se bilder fra tildelingen og pressevisningen:

Førjulsgave

Eierne fikk tilsagn om 600.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet like før jul i 2019. Tilskuddet ble gitt for å tilbakeføre vinduene og husets fasade til den opprinnelige jugendstilen med typisk inndeling av vinduene. Bygningen skulle få tilbake sitt særpreg ved tilbakeføring av vinduer lik de opprinnelige. Kulturminnefondet vurderte at bygården har en høy grad av verdiskaping både i form av beliggenhet i sentrum og som næringslokale.

Les mer:

Saken fortsetter under bildet

Styremedlem Selisabeth Sjo Jespersen (t.v.) sammen med Centralgaardens to av tre eiere Alexander Hart Røed og Astrid Markhus Hansen, fotografert i november 2019. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet.

Tradisjonsrikt

Bygården er i bruk som næringslokaler, med butikklokaler og kontorer. Gullsmed Bernhard Hansen og herrekonfeksjonsforretningen Made with Hart ligger i bygningens førsteetasje, og det er driverne av de to butikkene som kjøpte bygget i 2018; Astrid Markhus Hansen, Mathias Made Wijk og Alexander Hart Røed.

– Vi har et stort ønske om å tilbakeføre bygården til slik det engang var. Det er en bygård i hjertet av Stavanger sentrum med mye historie for bygget spesielt og for Stavanger by generelt, forteller de.

Hansen er fjerde generasjon gullsmed som driver Bernhard Hansen. Forretningen har holdt til i Centralgaarden siden det sto ferdig bygd 1912.

– Jeg synes det er viktig at vi som driver små bedrifter i sentrum også eier byggene. Vi har et sterkt engasjement for å ta vare på dette ærverdige bygget, forteller hun.

Røed og Made Wijk driver Made with Hart, som er kjent for sin målsøm av skjorter og dresser. Konfeksjonsforretningen ble etablert i 2009 og er et fargerikt innslag i sentrum. Røeds stefar er kunstneren Kjell Pahr-Iversen, og han har laget fargeplan for butikken og har malerier på veggene.

Bakgrunn

«Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid» tildeles utvalgte prosjekter som utmerker seg med god gjennomføring, hvor eieren tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet. Plaketten tildeles kun et fåtall prosjekter per år. Kulturminnefondets styre avgjør hvilke prosjekter som skal motta plaketten ut fra følgende kriterier: 

  • Tiltaket på kulturminnet er gjennomført i overenstemmelse med Kulturminnefondets vilkår gitt ved tildeling av midler. 
  • Prosjektet har et formidlingspotensiale med overføringsverdi for andre 
  • Kulturminnet er allment tilgjengelig og har samfunnsmessig verdi 
  • Prosjektet bidrar til bærekraftig bevaring gjennom aktiv bruk, gjenbruk eller er et eksempel på sirkulærøkonomi 

Tidligere i 2021 er følgende prosjekter tildelt den nasjonale plaketten: