Ukategorisert

Nasjonal utmerkelse til Grand hotell i Flekkefjord

Kulturminnefondets nasjonale plakett til Grand hotell i Flekkefjord

Plaketten ble utdelt av styreleder Tine Sundtoft og assisterende direktør Pia Wigtil. «Den nasjonale plaketten for godt bevaringsarbeid» tildeles prosjekter som er gjennomført med særdeles høy kvalitet.

Det har blitt gjort mye arbeid med å restaurere og holde i stand bygningen. Kulturminnefondet har i flere omganger støttet arbeidet og har siden 2010 bidratt med 1 640 000 kroner.

På vegne av min søster og brødre retter vi en stor takk til Kulturminnefondet. Uten det gode samarbeidet med dem hadde vi ikke fått til alt det vi har gjort så langt med bevaring av hotellet fra 1897., sa en rørt Sigurd Bruhjell da han ble tildelt plaketten.

Bilde viser Tine Sundtoft og Sigurd Bruhjell. Tine holder en tale.

Tine Sundtoft overrekker Sigurd Bruhjell plaketten.
Foto: Kulturminnefondet.

Grand hotell i Flekkefjord ble bygd i 1897 og er nå en av Flekkefjords mest kjente bygg.

Vi i Kulturminnefondet har fulgt den flotte utviklingen i Flekkefjord. Spesielt har vi gledet oss over den kulturelle endringen i byen med alltid og se etter muligheter,  sa Sundtoft under tildelingen.

Foto: Smaabyfotografen/Alf Sverre Torgersen

 

 

 

Se bilder fra tildelingen:

Fra Moys hotel til Grand hotell

Grand hotell har ei over 120 år lang historie. Det begynte med Moys hotel bygd i 1868 like ved der dagens hotell ligger. Dette hotellet brant ned og nytt hotell ble bygd i 1896. Dette brant også ned og i 1897 ble det bygget opp igjen med idealer fra datidas stilepoke – sveitserstilen. Med «snekkerglede» i fasadeuttrykket og sitt åttekantede tårn på hjørnet mot Anders Beers gate og Sirdalgaten, har det en sentral beliggenhet. 

Les mer om historien til hotellet og det store restauringsarbeidet som er gjort:

 

Bakgrunn

«Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid» tildeles utvalgte prosjekter som utmerker seg med god gjennomføring, hvor eieren tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet. Plaketten tildeles kun et fåtall prosjekter per år. Kulturminnefondets styre avgjør hvilke prosjekter som skal motta plaketten ut fra følgende kriterier: 

  • Tiltaket på kulturminnet er gjennomført i overenstemmelse med Kulturminnefondets vilkår gitt ved tildeling av midler. 
  • Prosjektet har et formidlingspotensiale med overføringsverdi for andre 
  • Kulturminnet er allment tilgjengelig og har samfunnsmessig verdi 
  • Prosjektet bidrar til bærekraftig bevaring gjennom aktiv bruk, gjenbruk eller er et eksempel på sirkulærøkonomi 

I 2021 ble følgende prosjekter tildelt den nasjonale plaketten: 

 

Se video av overrekkelsen!