Aktuelt

Ukategorisert

Heder til Fredrikstad bryggeri

Fredrikstad bryggeri mottar Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid. Bryggeriet viser at bruk er avgjørende for bevaring.

Tildeling av plakett utenfor Fredrikstad bryggeri. Fra venstre: Styremedlem Ragnar Vermedal, direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet, statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet, varaordfører Siri Martinsen og styreleder Carl-Morten Gjeldnes. I bakgrunnen er medeierne og dugnadsgjengen. Foto: Snorre Tønset/Klima- og miljødepartementet

Kulturminnefondets nasjonale plakett overrekkes til utvalgte prosjekter som har utmerket seg særskilt i bevarings- og formidlingsarbeid, hvor eieren har fått støtte av Kulturminnefondet. Plaketten viser at tiltaket er gjennomført på en svært god faglig måte.

– Fremtidig bruk av kulturminnet er avgjørende for bevaring. Næringsutvikling som lykkes i et kulturhistorisk miljø, gir muligheter for å holde kulturminnet i stand også i framtiden, sier statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet.

Lokalhistorisk verdi

Holsen besøkte bryggeriet torsdag sammen med Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

– Eierne mottar plaketten for den store innsatsen som er lagt ned i bevaring og utvikling av Gamle Fredrikstad bryggeri. Det industrielle kulturminnet har en høy lokalhistorisk verdi. Det er prisverdig at eierne setter stedet i stand for å holde det åpent for allmennheten og i bruk, sier Bjørgen under tildelingen.

Tildeling av Kulturminnefondets nasjonale plakett og diplom til Fredrikstad bryggeri. Styremedlem Ragnar Vermedal, statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet og styreleder Carl-Morten Gjeldnes. Foto: Simen Bjørgen/Kulturminnefondet

Millionstøtte

Fredrikstad bryggeri har mottatt totalt 1.916.000 kroner fra Kulturminnefondet. Tilskuddene har bidratt til at eierne kan sette i stand fasaden til sitt originale utseende, slik bryggeriet var da det sto ferdig i 1878.

– Kulturminner er ikke-fornybare ressurser, og det er viktig for eierne, samfunnet og fremtiden at mest mulig blir satt i stand. Å ta vare på kulturarven er bra for miljøet, gir kunnskap om historien og skaper aktivitet og arbeidsplasser. På denne måten bidrar Kulturminnefondet til å gi historien liv, sier Holsen.

Detaljer fra bryggeriet. Foto: Snorre Tønset/Klima- og miljødepartementet

Sosialt møtested

Fredrikstad bryggeri er et særlig viktig lokalhistorisk kulturminne, og er det best bevarte av de gamle bryggeriene i Østfold. I dag brukes bryggeriet til selskapslokale, lager, mikrobryggeri og dagsenter for Kirkens Bymisjon. De 19 eierne, som alle bor i nærområdet, er engasjerte for å ta vare på og utvikle bryggeriet, som de omtaler som en viktig identitetsbærer for Fredrikstad.

– Vi synes det er godt kulturvern å bevare de klassiske bryggerilokalene som et treffsted både for nærmiljøet og hele byen, forteller eierne.

Fredrikstad gamle bryggeri. Foto: Kulturminnefondet

Andre prosjekter som har mottatt Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid:

Vårt søknadssenter finner du på www.kulturminnefondet.no/soknad