Aktuelt

Ukategorisert

Vil du foreslå en god formidler?

Kulturminnefondet lyser ut formidlingsstipend for 2024, og du kan nominere kandidater. Stipendet er på 50 000 kroner, og det er styret i Kulturminnefondet som er jury.  

→ Nominér din kandidat her

Frist for innsending er 1. mars 2024, og det er ikke mulig å nominere seg selv.

Formålet med stipendet er å øke oppmerksomheten og skape entusiasme rundt
formidling av kulturarv, kulturmiljø og kulturminner. Den nominerte bør ha god
kunnskap om tradisjonene fra fortiden, håndverk og historiefortelling, samtidig
som vedkommende kan formidle fortiden inn i fremtiden. Mottakeren skal kunne
oppmuntre og begeistre ulike målgrupper og publikum, slik at nye tilhengere av
kulturminnevern kommer til.

 Vinneren kan bruke stipendet på reiser og foredragsvirksomhet, og får selvsagt
anledning til å bruke hederen i videre formidling.
 

Har du spørsmål om stipendet, kan du kontakt med oss på telefon
73 10 36 00 eller e-post post@kulturminnefondet.no.
 

Olav Kvipt fikk formidlingsstipendet i fjor.

Olav Kvipt ble i fjor tildelt formidlingsstipendet for hans store innsats som formidler og kulturbærer. På slektsgården i Telemark tar han vare på både gamle bygninger og gamle biler, med å blant annet gjenbruke materialer som andre kaster. Han har også deltatt i fjernsynsprogrammene “Olav på Kvipt” og “Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”.

Olav Kvipt har i mange år bidratt til oppmerksomhet på kulturminnevern gjennom sin innsats som formidler. Hans engasjement og kunnskap omkring praktisk kulturminnevern når mange. Dette er viktige bidrag for at ikke bare flere skal ha kunnskapen som gjør det mulig å engasjere seg i kulturminnevern, men også lyst til å redde sitt eget kulturmiljø, sa styreleder Hanne Kristin Jakhelln om tildelingen.

Stipendvinnar Marita Bett Aakre og direktør Simen Bjørgen. (Foto: Kulturminnefondet)
Marita Bett Aakre ved Bakketunet på Bjørke vart tildelt Kulturminnefondets formidlingsstipend for 2016.

Marita Bett Aakre ved Bakketunet på Bjørke ble tildelt Kulturminnefondets formidlingsstipend for 2016. Begrunnelsen var at ved å åpne opp et fredet gårdsområde for publikum og dyktige håndverkere fra ulike yrker, gir det nye målgrupper økt forståelse for kulturarvens verdi. Kulturminnefondets styre vektlegger spesielt at bygningene har fått en ny bærekraftig bruk som bidrar til verdiskaping, samtidig som man sikrer kulturminneverdiene.

Det nasjonale formidlingsstipendet gikk til Våga-paret Edel Aas og Terje Marstein. Her avbildet med Kulturminnefondets nestleder Jon Birger Østby
Edel Aas og Terje Marstein fikk stipendet i 2019. Her avbildet med Kulturminnefondets tidligere nestleder Jon Birger Østby

Det nasjonale formidlingsstipendet gikk i 2019 til Våga-paret Edel Aas og Terje Marstein. De har tatt vare på en helt unik kulturarv i Gudbrandsdalen ved å sette i stand den gamle garden Gardsøi i Vågå. 

Tidligere vinnere av Kulturminnefondets formidlingsstipend:

2023: Olav Kvipt for hans store innsats som formidler og kulturbærer.

2022: Steinar Jørgensen for den store innsatsen han har gjort som formidler og kulturbærer.

2021: Lill-Karin Elvestad for inspirerande historieformidling og engasjementet for å setje i stand våningshuset på Elvestad gard i Balsfjord i Troms og Finnmark.

2020: Hans Olav Brenner for innsatsen for å bevare og opne prestegarden i Snertingdal for publikum. 

2019: Edel Aas og Terje Marstein, som har teke vare på ein heilt unik kulturarv i Gudbrandsdalen ved å setje i stand den gamle garden Gardsøi i Vågå. 

2018: Båtbyggjar Berit Osmundsen ved Oselvarverkstaden, for den store innsatsen ho gjer for å setje søkjelys på trebåtar generelt og oselvaren spesielt. 

2017: Bror Ivar Salomonsen ved RiddoDuottar-museet, for den store innsatsen han gjer for å bringe kunnskap om verna og freda bygningar og tradisjonshandverk til Finnmark. 

2016: Marita Bett Aakre ved Bakketunet på Bjørke. Ho fekk stipendet for å la eit freda gardstun bli opna opp for publikum og flinke handverkarar frå ulike yrke, som gjev nye målgrupper auka forståing for verdien av kulturarven. 

2015: Erik Alfred Tesaker ved Handverksfabrikken i Gyland, også kjend som «Oppfinneren» på NRK. Han fekk stipendet for den kreative utviklinga av handverksfabrikken og innsatsen for å setje handverkstradisjonar på dagsordenen. 

2014: Elsa «Sprossa» Rønnevig, for å vere ein aktiv forkjempar for kultur- og bygningsvern både lokalt og nasjonalt.