Ukategorisert

Tar vare på fjøs i nordnorsk kulturlandskap

Fjøset i Grovfjord berges med støtte fra Kulturminnefondet, samt “Redningsplanken” fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Mandag i påskeuken fikk eier Alf Gunnar Bertheussen brev fra Kulturminnefondet, der det sto at han har fått tilsagn på 30.000 kroner etter å ha sendt inn søknad om støtte til å reparere vinduer, skifte panel, reparere låvebroen og male hele fjøset.

– Bygningene og den spesielle gårdsstrukturen er bevart i et flott og verdifullt kulturmiljø, forteller direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Fjøset fra 1936 er del av en gård med våningshus og et eldre stabbur. Det hele ligger i området Gården hvor flere gårdstun er samlet, og hele området står på en gammel gårdshaug.

Fjøset fra 1936 er del av en gård med våningshus. Foto: Privat

Støtte fra to ordninger

Kulturminnefondet har tidligere gitt tilskudd til det gamle stabburet på eiendommen.

– Eier har vist gjennomføringsevne ved istandsetting av det stabburet, og det nye prosjektet er planlagt på en måte som gjør at fjøsets kulturminneverdier vil bli bevart og opprettholdt, sier Bjørgen.

Troms og Finnmark fylkeskommune har innvilget tilskudd fra ordningen Redningsplanken til prosjektet. Tilskuddsordningen er ment som førstehjelp til verneverdige bygninger og anlegg i påvente av permanente tiltak. Bjørgen i Kulturminnefondet minner om at det er positivt at eier av et prosjekt søker og får støtte fra andre støtteordninger når en skal søke Kulturminnefondet.

Du finner informasjon om flere støtteordninger på Kulturminnefondets nettsider.

 

Ny bruk

Fjøset er i dag i bruk til oppbevaring i tillegg til at Astafjord kystlag lagrer en gammel dorry der. Eieren har et ønske om å oppbevare gamle gjenstander i fjøset i framtiden.

– Selv om bygningen er gått ut av tradisjonell bruk, viser det seg ofte at eier ser nye bruksmuligheter bare bygningen blir satt i stand, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto i Troms og Finnmark fylkeskommune, om ordningen Redningsplanken.

Også Kulturminnefondet ser at andelen kulturminner som er i bruk øker betydelig etter at de blir satt i stand, og det er dermed et viktig tiltak for den sirkulære økonomien. En undersøkelse fra Menon Economics viser at 31 prosent av kulturminnene som ikke var i bruk før tilskudd fra Kulturminnefondet, ble endret til næringsvirksomhet etter istandsetting.

Les også:

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie. Målet er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og brukes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

Eier kan sende inn søknad til Kulturminnefondet i vårt elektroniske søknadssenter. Vi har ingen søknadsfrist, og søknader blir behandlet løpende året gjennom.