Ukategorisert

Stor interesse for å sette i stand kulturminner

I årets to første måneder har Kulturminnefondet mottatt 200 søknader fra eiere som vil sette i stand sine kulturminner. Over 25 millioner kulturminnekroner er til nå tildelt og vil komme til nytte i lokalsamfunnene.  

Noen av prosjektene som hat fått tilsagn om støtte i årets to første måneder. Foto: Monica Hägglund Langen/fra søknad

– Restaurering av kulturminner gir verdiskaping og næringsmessige virkninger lokalt. Det skaper aktivitet blant håndverkere med kunnskap om bevaring av kulturminner, leverandører av byggevarer og hos underleverandører som regnskapsførere, bensinstasjoner og butikker, forteller direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.  

Samlet for januar og februar har 141 prosjekter fått tilsagn om støtte på i alt 25,6 millioner kroner, som gir et gjennomsnitt på over 181.000 kroner til hvert prosjekt. 

– Totalt har Kulturminnefondet en ramme på 108,5 millioner kroner i år. Det betyr at vi har 82,9 millioner kroner til fordeling i månedene mars til desember i 2020, sier Bjørgen, som minner om at Kulturminnefondet behandler søknader fortløpende i 2020. Søknaden fylles ut og sendes elektronisk på Kulturminnefondets nettsider

Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie. Målet er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og brukes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping. 

Fylkesfordelingen for januar-februar 2020 er slik: 

Fylke  Beløp 
Agder             1 944 000  
Innlandet             3 792 000  
Møre og Romsdal             1 021 000  
Nordland                857 000  
Oslo             2 305 000  
Rogaland             3 500 000  
Troms og Finnmark                   68 000  
Trøndelag             1 378 000  
Vestfold og Telemark             1 070 000  
Vestland             3 720 000  
Viken             6 217 000  


Se mer om alle prosjektene som har fått tilsagn om støtte, januar-februar 2020:  

Prosjektnavn  Søkernavn  Kommune  Fylke   Vedtatt beløp 
Barbugårdsveien 21 – eksteriør uthus  Valvik Sverre  Arendal  Agder             120 000 
Badstoge / Røykstoge i Øvste Borg – Åraksbø  Åsulv Haugetveit  Bygland  Agder               90 000 
Fløterhytte Herefossfjorden  Holm Andreas Theodor  Evje og Hornnes  Agder             175 000 
Ventebu Dåreidstrand  Tallak Tallaksen  Farsund  Agder               28 000 
«Karistua»  Vormeland Ola Berg  Grimstad  Agder               34 000 
Homborsundsveien 187  Hommersand John Magne  Grimstad  Agder             280 000 
Låvebrygger Spikkeland  Kjell Kvinlaug  Kvinesdal  Agder               55 000 
Det gamle fengslet i Lillesand  Helge Arthur Haldorsen  Lillesand  Agder             139 000 
Restaurering av vinduer  Stephensen Ingrid Signe  Lillesand  Agder               44 000 
Restaurering av sjøbu i Sørstranda på Landøy  Oftebro Kari  Lindesnes  Agder             280 000 
Bryggerhuset på Åmland  Omland Anne  Risør  Agder             130 000 
Løe Liland Gård 1158  Virak Sigmund Sverre  Sirdal  Agder             177 000 
Gammelstaua på Rugnes  Per-Arne Ludvigsen  Vegårshei  Agder             300 000 
Gangmalerier på Ytre Ramse  Trædal Yngve Ramse  Åmli  Agder               92 000 
Gamlestua på Nere Vigerust, trinn 2  Vigerust Trond Brynjulf  Dovre  Innlandet             160 000 
Skysstasjonen på Jømna  Hjørdis Elise Lise Gjesdal  Elverum  Innlandet               94 000 
Storhov – tak hovedbygning  Peer Jacob Svenkerud  Elverum  Innlandet             215 000 
Hornsgate 14, Hamar  Morken Ingrid  Hamar  Innlandet               75 000 
Kurs i eldre handverksteknikkar  Valdresmusea AS  Nord-Aurdal  Innlandet               50 000 
Bevaring av verneverdig fjøs Revulen Valdres  Jan Morten Haslev  Nord-Aurdal  Innlandet             150 000 
Stabbur Klevstad gård  Ole Petter Klevstad  Nord-Fron  Innlandet             180 000 
Østerdalsstue  Christian Elias Kiær  Rendalen  Innlandet               91 000 
Stabbur  Iversen Kjell Arvid  Ringebu  Innlandet               50 000 
Tømmerhus – Lille Baardseth. Prosjekt 3 Yttervegg  Kari Baardseth Mengshoel  Ringsaker  Innlandet             100 000 
Pipe Størhus Gunhildseter  Gunnar Tørud  Ringsaker  Innlandet               25 000 
Seterfjøs på Nedre Tho Seter  Hans Rødølen  Sel  Innlandet             100 000 
Skifertak på våningshuset på Slette  Synøve Slette  Sel  Innlandet             280 000 
Stabbur i Åsen  Gunnar Åsen  Sør-Aurdal  Innlandet             130 000 
Fjøs og Låve i Stavadalen  Tukkensæter Erik  Sør-Aurdal  Innlandet             290 000 
Nordre Hove – grue med bakerovn  Haave Erik Blakstad  Sør-Fron  Innlandet               25 000 
Driftsbygning Sandvold Vestre  Bergsvein Holmen  Tynset  Innlandet               55 000 
Restaurering av Bøastølen  Pål Bagstevold  Vang  Innlandet             174 000 
Skolebygningen på Rud Klokkergård  Pettersbakken Stian  Vestre Toten  Innlandet               67 000 
Kjøpanger – restaurering av tak  Synne Kleiven  Vågå  Innlandet             165 000 
Nørdre Neset  Neset sameige  Vågå  Innlandet             200 000 
Restaurering av sidebygningen på Lundeby, trinn 2  Ivar O. Krekvik  Våler  Innlandet             500 000 
Restaurering brønn, kjørebru og vedskåle  Knøsen Kari Lien  Våler  Innlandet             200 000 
Kampenvegen 2 – Tak  Eirik Blåvarp Gimle  Østre Toten  Innlandet               78 000 
Melgården – Gipstak, tapet, gulv, listverk i hovedbygningen  Tollef Mykleby  Åmot  Innlandet             125 000 
Restaurering av våningshus på Mågstuen, Possåsen  Kirsten Faldaas  Åsnes  Innlandet               63 000 
Kårbolig på Østre Arneberg Gård, Åsnes, Innlandet  Ingeborg Aa Edvardsen  Åsnes  Innlandet             150 000 
Osmarka Bedehus og Kapell – Taktekking  Osmarka Bedehus og Kapell  Gjemnes  Møre og Romsdal             415 000 
Nytt tak på stabbur  Liv M. Liahjell Drøpping  Sunndal  Møre og Romsdal               26 000 
Hus, Hammeraas og Salthammer  Jensen Marit Steen  Vestnes  Møre og Romsdal             350 000 
Stabbur på Lødøen  Faulk Erik-Charles  Volda  Møre og Romsdal             230 000 
Renovering innvendig fjøs og to gamle eternittak  Ytre Hatten sameie  Brønnøy  Nordland               43 000 
 «Fjøsen på Vikerneset» – Sør – og nordvegg  Åslaug Wikran  Brønnøy  Nordland               30 000 
Gunvorhuset  Lapphellas venner  Hemnes  Nordland             100 000 
Storstrand driftsbygning del 2  Svaleng Jan Øystein  Rana  Nordland             180 000 
Naustet  Bustnes Leiv  Rana  Nordland             158 000 
M/S Blomøy LEEM  Salten Veteranbåtlag   Sørfold  Nordland             100 000 
Bolga utbedringer samt remontering av kanon.  Salten Veteranbåtlag  Sørfold  Nordland             112 000 
Laftekurs Gravdal  Lofoten og Vesterålen bygdesaglag  Vestvågøy  Nordland               29 000 
Solvold-tak  Anne Berit Johansen  Vevelstad  Nordland             105 000 
Fasadeoppussing Eilert Sundts gate 18  Sameiet Eilert Sundts gate 18  Oslo  Oslo             393 000 
Teakvinduer  Sameiet Ingar Nilsens vei 3  Oslo  Oslo             116 000 
Myklegardgate 2 Brannsikring og kulturminnevern  Sameiet Myklegardgata 2  Oslo  Oslo             300 000 
Tilbakeføring fasade Sameiet Sofies gate 86  Sameiet Sofies gate 86  Oslo  Oslo             700 000 
Kjølberggata 24 fasade  Kjølberggata 24 borettslag  Oslo  Oslo             268 000 
Kurs i tradisjonelle pussteknikker 2020  Murbyen Oslo  Oslo  Oslo               50 000 
Thomas Heftyes gt 43 – restaurering vinduer/dører  Sameiet Thomas Heftyesgt 43  Oslo  Oslo             120 000 
Ribbunggata 8 – yttertak  Ole Werring  Oslo  Oslo             218 000 
Historisk kobbertårn  Fermariello Ugo Michele  Oslo  Oslo               96 000 
Restaurering vinduer i 1. etasje tomannsbolig  Helge Falkenberg  Oslo  Oslo               44 000 
Haraldsgata 122 – Tak  Haavik Helge  Haugesund  Rogaland             146 000 
Johanne Karine  Stiftelsen Haugesjøen   Haugesund  Rogaland             180 000 
Skjoldavegen 44  Pål Martin Frøjd  Haugesund  Rogaland             117 000 
Vinduer Salvesens hotell  Salvesen Per Christoffer  Lund  Rogaland               30 000 
Rehabilitering av inngangsdør, Kvitsøygata 18B  Sameiet Støperigaten 48   Stavanger  Rogaland               35 000 
Nattruteskipet SANDNES, Sandblåste glass  Ryfylke dampskibsselskab AS  Stavanger  Rogaland             133 000 
Nattruten SANDNES  Alf Kåre Olavesen  Stavanger  Rogaland             248 000 
Barodd II  Jarle Lunde  Stavanger  Rogaland             400 000 
RS 56 Olav Ringdal Jr  Ronæs Kjell-Morten  Stavanger  Rogaland             500 000 
Jens Zetelitz’ gate 20  Soma Benedicte Emilie  Stavanger  Rogaland          1 000 000 
Erlandsdalen gnr.60 bnr2 skifting av tak  Orre Arvid Michal  Strand  Rogaland               90 000 
Aarresmiå  Carlsen Reier  Time  Rogaland             350 000 
Motorskøyta Svanå på Nedstrand  Frender av motorskøyta Svanå  Tysvær  Rogaland             271 000 
Utskifting av løpend rigg  Astafjord kystlag   Tjeldsund  Troms og Finnmark               38 000 
Starupgården i Tovik  Elisabeth Adeleide Øien  Tjeldsund  Troms og Finnmark               30 000 
Svenskv. 46 vindauge  Tone Rygg  Røros  Trøndelag               47 000 
Chr Borgos Landhandel  Mats Ove Skott  Røros  Trøndelag             122 000 
Seterstuggu på Fogdvollen  Kristian Onarheim  Røros  Trøndelag             190 000 
Lillegården forpakterbolig tak  Paul Michael Goring  Trondheim  Trøndelag             255 000 
Arkitekt Christies gate 8  Kjell Erik Killi-Olsen  Trondheim  Trøndelag             425 000 
Ner-Eidstu, hvelvkjeller  Jon Ivar Nordsteien  Trondheim  Trøndelag             150 000 
Nedre Bakklandet 2  Bakklandsbryggen AS  Trondheim  Trøndelag               27 000 
Rosenborggate 21 – steintrapp  Borettslaget Rosenborg gate 21  Trondheim  Trøndelag               40 000 
Nidelven brygge, Nygata 22  Sameiet Nidelven brygge  Trondheim  Trøndelag             122 000 
«Pølsepinden», 22 kvm nordisk krysser  Fredly Mette Irene  Bamble  Vestfold og Telemark               65 000 
Eldhus på Kleivi, demontering  Helle S Kleivi Sjåvåg  Seljord  Vestfold og Telemark               40 000 
Gamlestogo/Aasheim Vestre  Bieltvedt Gunhild L  Seljord  Vestfold og Telemark               55 000 
Tekking av tårnbygget Klosterstranda BRL  Klosterstranda borettslag  Skien  Vestfold og Telemark             750 000 
Vøling av Ruistoga på Ruiplassen  Haukelidsæter Alice Jeanne  Tokke  Vestfold og Telemark             100 000 
KOPI av Låven på Tvitekkja Nordre  Tov Svalastog  Vinje  Vestfold og Telemark               60 000 
Løen på Follese  Stølen Eierseksjonssameie  Askøy  Vestland             460 000 
Jordkjeller Njøta  Saltnes Magnar  Austrheim  Vestland             130 000 
Steingard på Øvre-Eide gård  Arild Nydegger Øvre-Eide  Bergen  Vestland               50 000 
Villaveien 7  Skuteviken Eiendom AS  Bergen  Vestland             500 000 
Hovedbygning på Helgeseter, ny taktekking  Stiftelsen Helgeseter  Bergen  Vestland             500 000 
Bergens første redningsskøyte fra 1893, RS4 Feie  Bergen seilskøyteklubb   Bergen  Vestland             350 000 
Arna Industrihus – sprenge dypere elveløp  Arna Industrihus AS  Bergen  Vestland             500 000 
Rehabilitering av verneverdig fasade  Erlend Langeland Haugen  Bergen  Vestland               90 000 
MK Frimann  Mosterhamn veteranbåtlag   Bømlo  Vestland             150 000 
Gamalt Naust på Store Linga  Ljones Torgrim  Kvam  Vestland             236 000 
Naust Lilletveit  Marianne Lilletveit  Kvam  Vestland             100 000 
Hovedhuset i Skjær  Liv J Fredriksen Ulvik  Lærdal  Vestland             215 000 
Søknad kurspakke  Norsk Bygdesagforening  Stryn  Vestland             120 000 
Øyro – Nordre fasade og skut  Eirik Hansen Storesund  Sveio  Vestland               37 000 
Oksastølen – restaurering av sel  Djønne Knut  Voss  Vestland             156 000 
Grindanaust i Sangoltshopen  Naustforeninga Nytt i Naust  Øygarden  Vestland               32 000 
Kystkultur – istandsetting av naust  Tore Storesund Garlid  Øygarden  Vestland               94 000 
Tak våningshus og stabbur, Lynes  Mats Håvard Hammersgård  Eidsvoll  Viken             300 000 
Stallgården, Eidsvoll Verk  Mathiesen Eidsvold Værk ANS  Eidsvoll  Viken             800 000 
Bydalsveien 1c  Meum Pernille  Fredrikstad  Viken             345 000 
Restaurering av With 200  Sigurd Alnæs  Fredrikstad  Viken               38 000 
Hans Nielsen Hauges museum  HAUGE 2021  Fredrikstad  Viken             400 000 
Mulvadgården, Gamlebyen Fredrikstad  OPES AS  Fredrikstad  Viken             580 000 
Ridehusgaten 3, fasade  Ridehusgaten 3 borettslag   Fredrikstad  Viken               58 000 
Skippergaten 2, fasadevegg  Bente Støa  Fredrikstad  Viken               80 000 
Berg-villaen på Rolvshus  Marta Dorthea Hoftun  Gol  Viken             363 000 
Fjøs Vestre Storeskar  Værholm Monica Mjøs  Hemsedal  Viken             220 000 
Låvetak Nordgarden Knai Hurdal  Karine Knain  Hurdal  Viken             190 000 
Bryggerhus Hyllibråten  Stene Berg  Indre Østfold  Viken               50 000 
Kjona  Kvilesjø Ole Andreas  Indre Østfold  Viken             100 000 
Husmannsstue Opp og Ned, del 2  Liv Jorunn og Rune Balto Strønes  Indre Østfold  Viken             550 000 
Restaurering av brannmurer, Vestre Bråte Bygdetun  Stiftelsen Vestre Bråte bygdetun  Indre Østfold  Viken               90 000 
Øvre Mosebekk – låve  Anders Fossesholm og Randi Brendås  Kongsberg  Viken             280 000 
Knuteveien82-tak  Per Morten Mølstad  Kongsberg  Viken             100 000 
Stabbur  Bakken Lene Haakenstad  Lunner  Viken             200 000 
 Heggedalen – Istandsetting av husmannsstue  Trond Arne Reierstad  Lørenskog  Viken             150 000 
Småbruket Roligheta  Nygård, Roger  Marker  Viken             142 000 
Gamle Moss Vannverk  Mossefossens venner  Moss  Viken             150 000 
Delbekk – reparasjon av laft  Hønsen Christoffer  Nes  Viken               70 000 
Fundament, bu Bjørndalen  Gransbråten Ole Erik  Nes  Viken               21 000 
«Dåsen», hvilehus for arbeidere  Lunder Gunnar  Nes  Viken             100 000 
Fjøstak, Sjøli  Sjøli Geir  Nes  Viken             100 000 
Kollerøys gård  Lars Kollerøs  Nordre Follo  Viken             110 000 
Sandbekk Mølle  Rakkestad historielag  Rakkestad  Viken             135 000 
Tak på hovedbygning, Nordre Sætrang  Bernt Magne Eidahl  Ringerike  Viken             430 000 
Straktstiltak Sommerstue  Bjerkmann Steinar Johan  Sigdal  Viken               35 000 
Sauefjøs strakstiltak  Bjerkmann Steinar Johan  Sigdal  Viken               30 000